Nytt om bildebruk på www.uib.no

Med ny personopplysningslov (GDPR) har UiB måttet endre sin praksis for bruk av bilder på www.uib.no. Det kreves fra nå av et dokumentert samtykke i en del sammenhenger der man tar bilder av personer. UiB har utarbeidet en veiledning og et samtykkeskjema som skal brukes. Den enkelte innholdsprodusent er ansvarlig for at det er innhentet samtykke for bilder som krever dette, samt sørge for riktig kreditering etc.

I redigeringsverktøyet på www.uib.no er fanen "bibliotek" tatt bort. Innholdsprodusenters opplastede bilder vil være tilgjengelig under "Mine opplastede filer" på webdesk og under "Mine filer" i "Sett inn bilde eller video"-verktøyet. Det blir ikke lenger mulig å gjenbruke bilder som er/blir lastet opp av andre på www.uib.no. Bilder som allerede er brukt i eksisterende artikler vil ikke bli berørt.

Endringene vil i praksis tre i kraft i publiseringssystemet i løpet av dagen i dag.

Samtykke ved bildebruk »

.:: Kommunikasjonsavdelingen, UiB ::.