Aktivering/deaktivering av personsider

Veiledning for SEBRA-godkjennere

Alle ansatte får en personside via IT-avdelingens brukeradministrasjonssystem – SEBRA. En godkjenner i SEBRA kan styre hvilke ansatte som er tilknyttet enheten, og om disse skal vises på www.uib.no.

Slik går SEBRA-godkjenner fram for å aktivere eller deaktivere personsiden:

 1. Logg inn på SEBRA
 2. I menyen, under “ADMINISTRER”, klikk “Personinformasjon”, velg sted og hak av i feltet “EksternWeb” for å aktivere. Fjern for å deaktivere.
 3. Lagre ved å klikke knappen nederst (“Klikk for å oppdater skjemaet for stedkode …”)

NB! Det tar inntil ett døgn før endringen trer i kraft.

NB!
Personsiden til “eksterne” personer må aktiveres manuelt (en ekstern er en person som ikke er registrert med et aktivt arbeidsforhold hos UiB og dermed ikke mottar fast månedslønn fra UiB).  Hvis den “eksterne” personen har flere tilknyttede enheter, må han/hun fjernes fra alle enheter før vedkommendes personside kan bli deaktivert.

Skjermdump

Redigering av ansattlister

Veiledning for SEBRA-godkjennere

Institutter og sentraladministrative avdelinger (enheter med egne stedkoder i SEBRA) får ansattlister automatisk knyttet til deres områder via SEBRA. Disse er tilgjengelige på følgende adresser:

Alle ansatte: www.uib.no/[områdenavn]/personer | www.uib.no/en/[områdenavn]/persons
Vitenskapelig ansatte: www.uib.no/[områdenavn]/personer/vit | www.uib.no/en/[områdenavn]/persons/faculty
Administrativt ansatte: www.uib.no/[områdenavn]/personer/adm | www.uib.no/en/[områdenavn]/persons/staff

Tilknytning til institutt og avdeling

Som regel vil ansatte automatisk bli synlig i visningslisten til instituttet eller avdelingen. Hvis personen har status som “ekstern”, må denne personen imidlertid legges til manuelt i visningslisten (En ekstern er en person som ikke er registrert med et aktivt arbeidsforhold hos UiB og dermed ikke mottar fast månedslønn fra UiB).

Et annet unntak er hvis personen tilhører en annen enhet (institutt eller avdeling) og dermed ikke dukker opp automatisk. Hvis det er tilfelle, må denne personen også legges til manuelt i visningslisten.

Legge til en person i visningslisten:

 1. Logg inn på SEBRA
 2. Velg det området som det skal knyttes en ansatt til.
 3. Helt nederst finner man visningslisten for det aktuelle området.
 4. Søk opp riktig ansatt og klikk på knappen “Legg brukere til visningslisten”.

Skjermdump

Den ansatte vil dermed dukke opp i ansattlisten til det aktuelle institutt eller avdeling, og det vil også bli vist en lenke til den aktuelle enheten på den ansattes personside.

NB! Det tar inntil ett døgn før endringen trer i kraft.

Skjule en person i visningslisten:

 1. Logg inn på SEBRA
 2. Velg det området hvor det skal skjules en ansatt.
 3. Helt nederst finner man visningslisten for det aktuelle området.
 4. Fjern haken i boksen “vis” ved personens navn.
 5. Trykk på “Oppdater visningslisten” for å lagre.

NB! Det tar inntil ett døgn før endringen trer i kraft.

Tilknytning til forskergruppe

En godkjenner i SEBRA kan knytte ansatte til forskergrupper som har egne områder på www.uib.no. Dette må alltid gjøres manuelt.

Legge til en person i visningslisten:

 1. Logg inn på SEBRA
 2. Velg det området som det skal knyttes en ansatt til.
 3. Helt nederst finner man visningslisten for det aktuelle området/forskergruppen.
 4. Søk opp riktig ansatt og klikk på knappen “Legg brukere til visningslisten”.

Skjermdump

Dette vil føre til at den ansatte vises i ansattlisten til forskergruppen. I tillegg vil det på den ansattes personside automatisk bli vist en lenke til den aktuelle gruppen.

NB! Det tar inntil ett døgn før endringen trer i kraft.

Fjerne en person fra visningslisten:

 1. Logg inn på SEBRA
 2. Velg det området som det skal knyttes en ansatt til.
 3. Helt nederst finner man visningslisten for det aktuelle området/forskergruppen.
 4. Hak av i “fjern”-boksen til høyre for navnet til den du vil fjerne.
 5. Trykk på “Oppdater visningslisten” for å lagre.

NB! Det tar inntil ett døgn før endringen trer i kraft.