Innholdsprodusent

Innholdsprodusent er betegnelsen på alle som har en redigeringsrolle på et eller flere områder på uib.no. Alle innholdsprodusenter må ha deltatt på grunnkurs i publiseringssystemet og gjort seg kjent med reglene for publisering på uib.no.

Lokal webkontakt

Dette er den eller de operativt ansvarlige på en enhet. Dette er personer som har definerte oppgaver og rettigheter på uib.no, og har ansvar for at sidene er oppdaterte. Alle nye områder som opprettes på enheten skal godkjennes av lokal webkontakt. Det er også lokal webkontakt sitt ansvar å påse at alle som jobber med innhold på uib.no har tatt grunnkurs i publiseringssystemet og har gjort seg kjent med reglene for publisering. Vi oppfordrer også alle lokale webkontakter til å delta på kurs for viderekommende, og å holde seg oppdatert på endringer og revisjoner av uib.no.

Dersom enheten har større utviklingsbehov som skal behandles i Utviklingsmøtet, så skal dette også gjøres via lokal webkontakt. Informasjon om hvordan dette skal meldes inn finnes på informasjonssiden til Utviklingsmøtet.

SEBRA-godkjenner

For å få redigeringstilgang til et område så må du ta kontakt med sebra-godkjenner på den aktuelle enheten. Her er en oversikt over alle SEBRA-godkjennere.