Illustrasjon som viser et foto av Universitetsmuseet i Bergen og UiBs emblem.

Bruk av UiBs grafiske profil

Om når den grafiske profilen skal brukes, bruk av logo/emblem, UiB i samarbeidsrelasjoner og bilder.

Illustrasjon som viser noen av UiBs maler

Maler

Maler som følger UiBs grafiske profil. Du finner blant annet maler for PowerPoint, video, plakat, flyer, folder, rollup og signatur for e-post.

Illustrasjonsbilde som viser UiBs profilfonter Myriad Pro og Adobe Garamond Pro.

Profilelementer

Om UiBs profilelementer: Navn, emblem, logo, farger og skrifttyper.

UiB-logo-illustrasjon

Last ned UiBs logo og emblem

Her finner du ulike varianter av logo og emblem.

Ressursillustrajon

Ressurser

Hjelp til design, rammeavtaler med trykkeri, fotografer og designbyråer. Det er også informasjon om billedarkiv, produksjon av visittkort og doktoravhandlinger, om skiltprogram, brevmaler og utlån av rollups.

Spørsmålsillustrasjon

Spørsmål?

For henvendelser om UiBs grafiske profil eller hjelp til utforming, kontakt UiBhjelp.