Her er ulike maler som følger UiBs grafiske profil. Disse dekker de fleste behov og sikrer samtidig at informasjon presenteres på en ryddig og profesjonell måte.

Bakgrunnsbilder til Zoom og Teams

Zoom

Her finner du bakgrunnsbilder med UiB-motiver til bruk i Zoom-møter (syv motiver). Du må selv laste opp bildene i Zoom. Vær oppmerksom på at bakgrunnsbilder ikke fungerer på alle maskiner, dette gjelder både Mac og PC.

Du kan lese mer om bruk av Zoom på IT-avdelingen sine sider.

Teams

På PC er disse UiB-motivene allerede lastet opp i Teams, og kan velges på samme måte som andre bakgrunnsbilder. På Mac kan du selv laste opp disse UiB-motivene, dette gjøres ved å velge «Bruk bakgrunnseffekter» og «+ Legg til ny». Vær oppmerksom på at bakgrunnsbilder ikke fungerer på alle maskiner, dette gjelder både Mac og PC.

Last ned:

Bakgrunnsbilder til Zoom og Teams

PowerPoint

Her finner du en generell UiB-mal og mal med «Verden trenger tankene dine» (Bokmål og nynorsk). Malene er i 16:9 format. 

På engelsk er det foreløpig kun generell UiB-mal som er laget, variant med «Verden trenger tankene dine» vil komme etter hvert.

Last ned:

Norsk mal med ‘Trenger tankene dine’
Nynorsk mal med ‘Treng tankane dine’
Norsk mal
Engelsk mal

UiB-presentasjon


Her er en basispresentasjon om Universitetet i Bergen i 16:9 format. Denne er tenkt som et rammeverk der du kan legge til og trekke fra sider etter eget behov.

Last ned:

PowerPoint-presentasjon om UiB

Videomaler

Her finner du videomaler i 16:9 (liggende format), 9:16 (stående format) og 1:1 (kvadratisk format). Malene er laget som bibliotek som kan brukes i Adobe Premiere Rush og Adobe Premiere Pro. Bibliotekene åpnes i ett av de nevnte programmene. Malene er tenkt som et rammeverk der du kan legge til elementer etter eget behov. 

I Adobe Premiere Rush er det et filter-ikon (en trakt) til høyre for søkefeltet, der du kan velge hvilket bibliotek som skal vises. Standard innstillingen i Rush er «alle bibliotek», men det er lurt å velge formatet (biblioteket) som du ønsker å jobbe i. Dersom innstillingen står på «alle bibliotek», kan det bli litt uoversiktlig.

Malene inneholder:

 • Tittelplakat
 • «Trenger tankene dine»-plakat
 • Inndelingsplakater  
 • Supring
 • Stikkord
 • Bakgrunnsfarge
 • Overgang til bakgrunnsfarge  
 • UiB-logo
 • Overgang til UiB-logo  
 • Vannmerke 
 • Rulletekst
 • Videoer: Animasjoner av «Trenger tankene dine» og UiBs emblem

 I malene finnes det noen utvalgte UiB-profilfarger (rød, rosa og mørk lilla). 

Last ned:

Videomal til Adobe Premiere Rush og Adobe Premiere Pro (16:9 format)
Videomal til Adobe Premiere Rush og Adobe Premiere Pro (9:16 format)
Videomal til Adobe Premiere Rush og Adobe Premiere Pro (1:1 format)

Plakat og vitenskapelig poster


Her finner du maler for ulike plakater (Generelle UiB-maler og maler med «Verden trenger tankene dine»). 

Plakater

Word-malene finnes i A4 (210 x 297 mm) og A3 (297 x 420 mm).
Indesign-malene finnes i A2 (420 x 594 mm) og A3 (297 x 420 mm). Vis eksempel på generell UiB mal

Vitenskapelig poster

PowerPoint-malene (som vist til høyre i eksempelet over) er i A0 (841 x 1189 mm) i både liggende og stående format.

Det er beskrivelser av bildebruk, farger, skrifttyper ol. i malene.

Last ned:

Plakat i Word
Plakat i InDesign (inkludert ‘Verden trenger tankene dine’)
Vitenskapelig poster i InDesign (inkludert ‘Verden trenger tankene dine’)
Vitenskapelig poster i PowerPoint (inkludert ‘Verden trenger tankene dine’)

Flyer


Her er maler til flyere på norsk og engelsk i A5 (148 x 210 mm) laget i Word og InDesign. Vis pdf

Bruk skrifttyper, størrelser og formater som er angitt i malen. Dersom du kopierer inn tekst fra et annet dokument, bør du velge «behold bare tekst» når du limer inn. Malene kan skrives ut på en vanlig skriver. Dersom du trenger et større opplag, bør du bruke en printtjeneste.

Last ned:

Flyer i Word, norsk (‘Verden trenger tankene dine’)
Flyer i Word, nynorsk (‘Verda treng tankane dine’)
Flyer i Word, norsk
Flyer i Word, engelsk
Flyer i InDesign
Flyer i InDesign (‘Verden trenger tankene dine’)
Flyer i InDesign (‘Verda treng tankane dine’)

Folder


Her er maler til foldere på norsk og engelsk i A5 (148 x 210 mm). De er laget i Word og InDesign. Vis pdf (4-sider) Vis pdf (8-sider)

Bruk skrifttyper, størrelser og formater som er angitt i malen. Dersom du kopierer inn tekst fra et annet dokument, bør du velge «behold bare tekst» når du limer inn. Malene kan skrives ut på en vanlig skriver. Dersom du trenger et større opplag, bør du bruke en printtjeneste.

Last ned:

Folder i Word, norsk 4 sider
Folder i Word, engelsk 4 sider
Folder i Word, norsk 4 sider (‘Verden trenger tankene dine’)
Folder i Word, nynorsk. 4 sider (‘Verda treng tankane dine’)
Folder i InDesign 4 og 8 sider (‘Verden trenger tankene dine’)
Folder i InDesign 4 og 8 sider (‘Verda treng tankane dine’)

Rollup


Her maler for rollup. Filene er laget i InDesign. Vis pdf

Rollup’ene produseres av Bodoni AS i henhold til rammeavtale og størrelsen er 850 x 2100 mm (synlig flate: 850 x 2000 mm).

Det er beskrivelser av bildebruk, farger, skrifttyper ol. i malene.

Last ned:

Rollup i InDesign

Rapport og handlingsplan


Her er maler for rapport satt opp i A4-format i Word og InDesign. Vis pdf

Bruk skrifttyper, størrelser og formater som er angitt i malen. Dersom du kopierer inn tekst fra et annet dokument, bør du velge «behold bare tekst» når du limer inn. Malene kan skrives ut på en vanlig skriver. Dersom du trenger et større opplag, bør du bruke en printtjeneste.

Bruk Word-malen i lenken under til å finne riktig mengde med tekst. Handlingsplanen skal inneholde én tekstside og én tabellside. Kommunikasjonsavdelingen hjelper med oppsettet i InDesign etter at teksten er satt inn i Word-malen. Planen vil få målene 222 x 297 mm etter at den er satt opp i Adobe InDesign. Dersom du trenger hjelp fra Kommunikasjonsavdelingen, opprett sak i UiBhjelp.

Last ned:

Rapport i Word
Rapport i InDesign
Handlingsplan i Word

Invitasjon


Her er maler til invitasjon på norsk og engelsk i A5 (148 x 210 mm). De er laget i Word og InDesign.

Bruk skrifttyper, størrelser og formater som er angitt i malen. Dersom du kopierer inn tekst fra et annet dokument, bør du velge «behold bare tekst» når du limer inn. Malene kan skrives ut på en vanlig skriver. Dersom du trenger et større opplag, bør du bruke en printtjeneste.

Last ned:

Invitasjon i Word
Invitasjon i InDesign

Policy brief


Her finner du mal for vitenskapelig Policy Brief i A4-format satt opp i Word.

Bruk skrifttyper, størrelser og formater som er angitt i malen. Dersom du kopierer inn tekst fra et annet dokument, bør du velge «behold bare tekst» når du limer inn. Malene kan skrives ut på en vanlig skriver. Dersom du trenger et større opplag, bør du bruke en printtjeneste.

Last ned:

Policy brief i Word

Nyhetsbrev i Outlook


Her finner du maler for invitasjoner og nyhetsbrev til bruk i Outlook. Malene fungerer på pc-er med Windows.

Nyttig å vite

Det er ikke sikkert at mottaker av e-posten din ser den slik du har satt den opp. Dette kan skyldes ulike e-post-programmer, sikkerhetsinnstillinger og andre forhold du ikke har innflytelse over. Ha derfor fokus på innhold, ikke form.

Bilder og utforming kan bli endret underveis til mottaker, men teksten kommer alltid fram. Mange e-post-programmer blokkerer bilder automatisk, og brukerne må selv aktivt klikke for å laste dem inn.

Ikke send nyhetsbrev uoppfordret, la mottaker melde seg på. Det bør være med en synlig lenke for å kunne melde seg av nyhetsbrevet.

Last ned:

Nyhetsbrev i Outlook, norsk
Nyhetsbrev i Outlook, engelsk

Signatur i e-post


Her finner du ulike maler for signaturer til bruk i Outlook.