Her finner du maler som følger Universitetet i Bergens grafiske profil. Disse sikrer at informasjon presenteres på en helhetlig måte.

Malene brukes til offisiell informasjon fra UiB. Studenter skal ikke bruke malene. Har du spørsmål, ta kontakt med Kommunikasjonsavdelingen i UiBhjelp.

Enkelte av malene finner du i PowerPoint og Word på UiB-maskiner (Velg «Ny» og fanen «University of Bergen»).

PowerPoint

Illustrasjonsbilde som viser blå og rød forside på powerpoint-presentasjon.Her finner du en generell UiB-mal på norsk og engelsk. I malen ligger det ulike sideoppsett og fargevarianter som kan brukes. Malen er i 16:9 format. 

Det finnes også en mal med “Verden trenger tankene dine” profil som kan brukes til studentrekruttering. Dersom du ønsker å få tilsendt denne malen, ta kontakt med Kommunikasjonsavdelingen i UiBhjelp.

Universell utforming

Selve malen er universelt utformet. Du må selv passe på at presentasjonen som du lager oppfyller krav til universell utforming etter at du har lagt til innhold. Du må blant annet lage alternativ tekst på bilder/grafikk. For å kontrollere presentasjonen din, kan du velge «Verktøy» og «Kontroller tilgjengelighet» i menylinjen øverst i PowerPoint. Du vil da få opp feilmeldinger om det er noe som må rettes opp i. Viser til Tilsynet for universell utforming av ikt sin veiledning for PowerPoint.

Last ned:

Mal i PowerPoint (Norsk)
Mal i PowerPoint (Engelsk)

Rollup

Her er maler for rollup i InDesign. Vis pdf.

Rollup’ene produseres av Make Graphics AS i henhold til rammeavtale. Størrelse på rollup er 850 x 2100 mm (synlig flate: 850 x 2000 mm).

Det er beskrivelser av bildebruk, farger, skrifttyper ol. i malene.

Last ned:

Rollup i InDesign
Rollup i InDesign (idml til eldre versjoner av InDesign)
Rollup i Scribus
Generell UiB-rollup (trykk-klare pdf’er i rød og blå)

Bakgrunnsbilder Teams og Zoom

Illustrasjon som viser eksempler på bakgrunnsbilder. Det ene viser et foto av Universitetsmuseet i Bergen med UiBs emblem over. Det andre bildet har lyseblå bakgrunn med UiBs emblem over.

Her finner du bakgrunnsbilder med UiB-motiver til bruk i Teams og Zoom (fem varianter).

Teams

På PC-er som er driftet av UiB er disse motivene lastet opp i Teams, og kan velges på samme måte som andre bakgrunnsbilder. På Mac kan du selv laste opp motivene ved å velge «Videoeffekter» og «Legg til ny».

Zoom

Bakgrunnsbildene med UiB-motiver kan også brukes i Zoom-møter. Du må selv laste opp bildene i Zoom.

Vær oppmerksom på at bakgrunnsbilder ikke fungerer på alle maskiner, dette gjelder både PC og Mac.

Last ned:

Bakgrunnsbilder til Teams og Zoom

Rapport og handlingsplan

Mal til rapport

Her er maler for rapport satt opp i A4 i Word og InDesign. Vis pdf.

Bruk skrifttyper, størrelser og formater som er angitt i malen. Dersom du kopierer inn tekst fra et annet dokument, bør du velge «behold bare tekst» når du limer inn. Malene kan skrives ut på en vanlig skriver. Dersom du trenger et større opplag, bør du bruke en printtjeneste. Kontakt Kommunikasjonsavdelingen om du trenger hjelp, opprett sak i UiBhjelp.

Last ned:

Rapport i Word (Norsk og engelsk)
Rapport i InDesign (Norsk)
Rapport i InDesign (idml til eldre versjoner av InDesign)
Rapport i Scribus

Mal til handlingsplan

Dersom du trenger hjelp fra Kommunikasjonsavdelingen, opprett sak i UiBhjelp. Se eksempel på handlingsplan (pdf).

Last ned:

Handlingsplan i InDesign (Norsk)
Handlingsplan i InDesign (idml til eldre versjoner av InDesign)

Flyer


Her er maler til flyere på norsk og engelsk i Word og InDesign. Formatet er A5. Vis pdf.

Bruk skrifttyper, størrelser og formater som er angitt i malen. Dersom du kopierer inn tekst fra et annet dokument, bør du velge «behold bare tekst» når du limer inn. Du kan slette sider som du ikke trenger. Malene kan skrives ut på en vanlig skriver. Dersom du trenger et større opplag, bør du bruke en printtjeneste.

Last ned:

Flyer i Word (Norsk)
Flyer i Word (Engelsk)
Flyer i InDesign (Norsk og engelsk)
Flyer i InDesign (idml til eldre versjoner av InDesign)
Flyer i Scribus

Folder


Her er maler til foldere på norsk og engelsk i Word og InDesign. Formatet er A5.

Bruk skrifttyper, størrelser og formater som er angitt i malen. Dersom du kopierer inn tekst fra et annet dokument, bør du velge «behold bare tekst» når du limer inn. Malene kan skrives ut på en vanlig skriver. Dersom du trenger et større opplag, bør du bruke en printtjeneste.

Last ned:

Folder i Word (Norsk, 4 sider)
Folder i Word engelsk (Engelsk, 4 sider)
Folder i InDesign (Norsk og engelsk, 4 sider)
Folder i InDesign (idml til eldre versjoner av InDesign)
Folder i Scribus

Plakat


Her finner du maler for ulike plakater på norsk og engelsk. Malene finnes i A3. Det ligger ulike varianter nedover i samme fil. Vis eksempel på oppsett.

Last ned:

Plakat i Word
Plakat i InDesign
Plakat i InDesign (idml til eldre versjoner av InDesign)
Plakat i Scribus

Vitenskapelig poster


Her finner du maler for vitenskapelig poster. PowerPoint-malene (som vist til høyre i eksempelet over) er i A0 i både liggende og stående format. Det er beskrivelser av bildebruk, farger, skrifttyper ol. i malene.

Last ned:

Vitenskapelig poster i InDesign
Vitenskapelig poster i InDesign (idml til eldre versjoner av InDesign)
Vitenskapelig poster i Scribus
Vitenskapelig poster i PowerPoint

Invitasjon


Her er maler til invitasjon på norsk og engelsk i Word og InDesign. Formatet er A5.

Bruk skrifttyper, størrelser og formater som er angitt i malen. Dersom du kopierer inn tekst fra et annet dokument, bør du velge «behold bare tekst» når du limer inn. Malene kan skrives ut på en vanlig skriver. Dersom du trenger et større opplag, bør du bruke en printtjeneste.

Last ned:

Invitasjon i Word
Invitasjon i InDesign
Invitasjon i InDesign (idml til eldre versjoner av InDesign)
Invitasjon i Scribus

Talekort

Viser talekort i rødt og blått med UiBs emblem i hvit.

Her er talekort som kan printes hos MakeGraphics eller på din lokale printer. Kortene er A5 og A6.

Last ned:

Talekort i pdf

Videomaler

Illustrasjon som viser videomalene

Her finner du videomaler i 16:9 (liggende format), 9:16 (stående format) og 1:1 (kvadratisk format). Malene er laget som bibliotek som kan brukes i Adobe Premiere Rush og Adobe Premiere Pro. Bibliotekene åpnes i ett av de nevnte programmene og er tenkt som et rammeverk der du kan legge til elementer etter eget behov. 

I Adobe Premiere Rush er det et filter-ikon (en trakt) til høyre for søkefeltet, der du kan velge hvilket bibliotek som skal vises. Standard innstillingen i Rush er «alle bibliotek», men det er lurt å velge formatet (biblioteket) som du ønsker å jobbe i. Dersom innstillingen står på «alle bibliotek», kan det bli litt uoversiktlig.

Malene inneholder:

 • Tittelplakat
 • «Trenger tankene dine»-plakat
 • Inndelingsplakater  
 • Supring
 • Stikkord
 • Bakgrunnsfarge
 • Overgang til bakgrunnsfarge  
 • UiB-logo
 • Overgang til UiB-logo  
 • Vannmerke 
 • Rulletekst
 • Videoer: Animasjoner av «Trenger tankene dine» og UiBs emblem

 I malene finnes det noen utvalgte UiB-profilfarger (rød, rosa og mørk lilla). 

Last ned:

Videomal til Adobe Premiere Rush og Adobe Premiere Pro (16:9 format)
Videomal til Adobe Premiere Rush og Adobe Premiere Pro (9:16 format)
Videomal til Adobe Premiere Rush og Adobe Premiere Pro (1:1 format)

Signatur i e-post


Her finner du ulike maler for signaturer til bruk i Outlook.