Her er ulike maler som følger UiBs grafiske profil. Disse dekker de fleste behov og sikrer at informasjon presenteres på en ryddig og profesjonell måte. Har du problem med å laste ned malene, ta kontakt med Kommunikasjonsavdelingen.

De mest sentrale malene er også tilgjengelige gjennom Microsoft 365 direkte i PowerPoint og Word. Du finner disse ved å velge «Ny» og fanen «University of Bergen».

Bakgrunnsbilder til Zoom og Teams

Zoom

Her finner du bakgrunnsbilder med UiB-motiver til bruk i Zoom-møter (syv motiver). Du må selv laste opp bildene i Zoom. Vær oppmerksom på at bakgrunnsbilder ikke fungerer på alle maskiner, dette gjelder både Mac og PC.

Du kan lese mer om bruk av Zoom på IT-avdelingen sine sider.

Teams

På PC er disse UiB-motivene allerede lastet opp i Teams, og kan velges på samme måte som andre bakgrunnsbilder. På Mac kan du selv laste opp disse UiB-motivene ved å velge «Bruk bakgrunnseffekter» og «+ Legg til ny». Vær oppmerksom på at bakgrunnsbilder ikke fungerer på alle maskiner, dette gjelder både Mac og PC.

Last ned:

Bakgrunnsbilder til Zoom og Teams

PowerPoint

Illustrasjosbilde som viser ppt-malerHer finner du en generell UiB-mal. Du kan også laste ned en mal med «Verden trenger tankene dine» (bokmål, nynorsk og engelsk). «Verden trenger tankene dine» malen bygger på rekrutteringskampanjen for studenter. Malene er i 16:9 format. 

Last ned:

Mal i PowerPoint (Norsk)
Mal i PowerPoint (Engelsk)

Mal i PowerPoint (‘Verden trenger tankene dine’)
Mal i PowerPoint (‘Verda treng tankane dine’)
Mal i PowerPoint (‘The world needs your mind’)

UiB-presentasjoner


Her er en basispresentasjon om Universitetet i Bergen (16:9 format). Denne er tenkt som et rammeverk der du kan legge til og trekke fra sider etter eget behov. Denne presentasjonen finnes i norsk og engelsk versjon.

Last ned:

PowerPoint-presentasjon av UiB (nynorsk)
PowerPoint-presentasjon av UiB (engelsk)

Klima og energiomstillingssatsingen til UiB

PowerPoint-presentasjon om energiomstilling på UiB (engelsk)

Videomaler

Illustrasjon som viser videomalene

Her finner du videomaler i 16:9 (liggende format), 9:16 (stående format) og 1:1 (kvadratisk format). Malene er laget som bibliotek som kan brukes i Adobe Premiere Rush og Adobe Premiere Pro. Bibliotekene åpnes i ett av de nevnte programmene og er tenkt som et rammeverk der du kan legge til elementer etter eget behov. 

I Adobe Premiere Rush er det et filter-ikon (en trakt) til høyre for søkefeltet, der du kan velge hvilket bibliotek som skal vises. Standard innstillingen i Rush er «alle bibliotek», men det er lurt å velge formatet (biblioteket) som du ønsker å jobbe i. Dersom innstillingen står på «alle bibliotek», kan det bli litt uoversiktlig.

Malene inneholder:

 • Tittelplakat
 • «Trenger tankene dine»-plakat
 • Inndelingsplakater  
 • Supring
 • Stikkord
 • Bakgrunnsfarge
 • Overgang til bakgrunnsfarge  
 • UiB-logo
 • Overgang til UiB-logo  
 • Vannmerke 
 • Rulletekst
 • Videoer: Animasjoner av «Trenger tankene dine» og UiBs emblem

 I malene finnes det noen utvalgte UiB-profilfarger (rød, rosa og mørk lilla). 

Last ned:

Videomal til Adobe Premiere Rush og Adobe Premiere Pro (16:9 format)
Videomal til Adobe Premiere Rush og Adobe Premiere Pro (9:16 format)
Videomal til Adobe Premiere Rush og Adobe Premiere Pro (1:1 format)

Plakat og vitenskapelig poster


Her finner du maler for ulike plakater (Generelle UiB-maler og maler med «Verden trenger tankene dine»). 

Plakater

Word-malene finnes i A3. Her ligger de ulike variantene nedover i samme word-fil. Du kan slette sidene som du ikke ønsker å bruke.

Indesign-malene finnes i A3. Vis eksempel på generell UiB mal

Vitenskapelig poster

PowerPoint-malene (som vist til høyre i eksempelet over) er i A0 i både liggende og stående format.

Det er beskrivelser av bildebruk, farger, skrifttyper ol. i malene.

Last ned:

Plakat i Word (Inkludert ‘Verden trenger tankene dine’)
Plakat i InDesign (Inkludert ‘Verden trenger tankene dine’)
Vitenskapelig poster i InDesign (Inkludert ‘Verden trenger tankene dine’)
Vitenskapelig poster i PowerPoint (Norsk og engelsk)

Flyer


Her er maler til flyere på norsk og engelsk i Word og InDesign (Generelle UiB-maler og maler med «Verden trenger tankene dine»). Formatet er A5. Vis pdf: generell, alternativ.

Bruk skrifttyper, størrelser og formater som er angitt i malen. Dersom du kopierer inn tekst fra et annet dokument, bør du velge «behold bare tekst» når du limer inn. Du kan slette sider som du ikke trenger. Malene kan skrives ut på en vanlig skriver. Dersom du trenger et større opplag, bør du bruke en printtjeneste.

Last ned:

Flyer i Word (‘Verden trenger tankene dine’)
Flyer i Word (‘Verda treng tankane dine’)
Flyer i Word (‘The world needs your mind’)
Flyer i Word (Norsk)
Flyer i Word (Engelsk)
Flyer i InDesign (Norsk)
Flyer i InDesign (‘Verden trenger tankene dine’)

Folder


Her er maler til foldere på norsk og engelsk i Word og InDesign (Generelle UiB-maler og maler med «Verden trenger tankene dine»). Formatet er A5. Vis pdf (4-sider) Vis pdf (8-sider)

Bruk skrifttyper, størrelser og formater som er angitt i malen. Dersom du kopierer inn tekst fra et annet dokument, bør du velge «behold bare tekst» når du limer inn. Malene kan skrives ut på en vanlig skriver. Dersom du trenger et større opplag, bør du bruke en printtjeneste.

Last ned:

Folder i Word (Norsk, 4 sider)
Folder i Word engelsk (Engelsk, 4 sider)
Folder i Word bokmål Verden (‘Verden trenger tankene dine’, 4 sider)
Folder i Word nynorsk Verda (‘Verda treng tankane dine’, 4 sider)
Folder i Word (‘The world needs your mind’, 4 sider)
Folder i InDesign (‘Verden trenger tankene dine’, 4 sider)
Folder i InDesign (‘Verden trenger tankene dine’, 8 sider)

Rollup


Her er maler for rollup i InDesign (Generelle UiB-maler og maler med «Verden trenger tankene dine»). Vis pdf

Rollup’ene produseres av Make Graphics AS i henhold til rammeavtale. Størrelse på rollup er 850 x 2100 mm (synlig flate: 850 x 2000 mm).

Det er beskrivelser av bildebruk, farger, skrifttyper ol. i malene.

Last ned:

Rollup i InDesign

Handlingsplan og rapport

Mal til handlingsplan

Bruk Word-malen i lenken under. Kommunikasjonsavdelingen hjelper med oppsettet i InDesign etter at teksten er satt inn i Word-malen. Planen vil få målene 222 x 297 mm etter at den er satt opp i Adobe InDesign. Dersom du trenger hjelp fra Kommunikasjonsavdelingen, opprett sak i UiBhjelp. Se eksempel på handlingsplan (pdf).

Mal til rapport

Her er maler for rapport satt opp i A4 i Word og InDesign. Vis pdf

Bruk skrifttyper, størrelser og formater som er angitt i malen. Dersom du kopierer inn tekst fra et annet dokument, bør du velge «behold bare tekst» når du limer inn. Malene kan skrives ut på en vanlig skriver. Dersom du trenger et større opplag, bør du bruke en printtjeneste. Kontakt Kommunikasjonsavdelingen om du trenger hjelp, opprett sak i UiBhjelp.

Last ned:

Handlingsplan i Word (Norsk)

Rapport i Word (Norsk og engelsk)
Rapport i InDesign (Norsk)

Invitasjon


Her er maler til invitasjon på norsk og engelsk i i Word og InDesign. Formatet er A5.

Bruk skrifttyper, størrelser og formater som er angitt i malen. Dersom du kopierer inn tekst fra et annet dokument, bør du velge «behold bare tekst» når du limer inn. Malene kan skrives ut på en vanlig skriver. Dersom du trenger et større opplag, bør du bruke en printtjeneste.

Last ned:

Invitasjon i Word (Norsk, enkeltsider)
Invitasjon i Word (Engelsk, enkeltsider)
Invitasjon i Word (Norsk, to sider)
Invitasjon i Word (Engelsk, to sider)
Invitasjon i InDesign (Norsk)

Policy Brief

Illustrasjon som viser policy brief
Her finner du mal for vitenskapelig Policy Brief satt opp i Word. Formatet er A4.

Bruk skrifttyper, størrelser og formater som er angitt i malen. Dersom du kopierer inn tekst fra et annet dokument, bør du velge «behold bare tekst» når du limer inn. Malene kan skrives ut på en vanlig skriver. Dersom du trenger et større opplag, bør du bruke en printtjeneste.

Last ned:

Policy Brief i Word (Engelsk)

Nyhetsbrev i Outlook

Illustrasjon som viser nyhetsbrev i Outlook
Her finner du maler for invitasjoner og nyhetsbrev til bruk i Outlook. Malene fungerer på pc-er med Windows.

Nyttig å vite

Det er ikke sikkert at mottaker av e-posten ser den slik du har satt den opp. Dette kan skyldes ulike e-post-programmer, sikkerhetsinnstillinger og andre forhold du ikke har innflytelse over. Ha derfor fokus på innhold, ikke form.

Bilder og utforming kan bli endret underveis til mottaker, men teksten kommer alltid fram. Mange e-post-programmer blokkerer bilder automatisk, og brukerne må selv aktivt klikke for å laste dem inn.

Ikke send nyhetsbrev uoppfordret, la mottaker melde seg på. Det bør være med en synlig lenke for å kunne melde seg av nyhetsbrevet.

Last ned:

Nyhetsbrev i Outlook (Norsk)
Nyhetsbrev i Outlook (Engelsk)

Signatur i e-post


Her finner du ulike maler for signaturer til bruk i Outlook.