Universitetet i Bergens grafiske profil består av profilelementene som er listet opp under. Ved å bruke disse elementene konsekvent og bevisst vil UiB fremstå med et helhetlig og gjenkjennelig visuelt uttrykk.

Navn

Navnet Universitetet i Bergen (På engelsk: University of Bergen) er vår viktigste identitetsbærer. Navnet forteller hvem vi er og skal forkortes UiB uansett språk.

Emblem


Emblemet er UiBs viktigste profilelement. Det viser en sittende ugle over syv fjell, med ordene ”UNIVERSITAS BERGENSIS” skrevet sirkulært i versaler.

Emblemet brukes alene eller sammen med navnet. Emblemet i kombinasjon med navnet utgjør UiBs logo.

Emblemet er varemerkebeskyttet, det gjør at det er unikt for UiB og beskyttet mot plagiering og misbruk.

Regler for bruk

Det finnes bare én riktig utgave av emblemet, det skal ikke endres. Det skal ikke brukes noen form for ekstra ikonografi, merker eller annet i direkte tilknytning til emblemet. Emblemet skal heller ikke sammenstilles med andre former for signatur eller tekst enn det som er beskrevet i avsnittet om UiBs logo.

Emblemet kan kun brukes i fargene svart, grått, hvitt, PANTONE 406, PANTONE 408 og PANTONE 411.

Det er viktig at det er god kontrast mellom emblem og bakgrunn slik at emblemet fremstår tydelig. Regelen om høy kontrast gjelder ikke hvis emblemet brukes som dekor.

Minimumsavstand til andre elementer skal være 1/5 av emblemets diameter. Den samme regelen gjelder for UiBs logo.

Eksempel som viser minimumsavstand fra emblem til andre elementer
Om bruk av logo/emblem
Last ned logo og emblem

Logo

UiBs logo består av navnet (Universitetet i Bergen) satt sammen med UiBs emblem.
Skrifttypen i emblem og navn er Adobe Garamond Pro.

Regler for bruk

Proporsjonene mellom emblem og navn skal ikke endres.

Emblemet kan være høyre-, venstre- eller midtstilt i forhold til navnet.

Navnet i logoen kan brukes alene eller i kombinasjon med en avdeling/enhet. Det skal kun brukes én enkelt avdeling/enhet i kombinasjon med navnet ”Universitetet i Bergen”. Avdeling/enhet plasseres under navnet ”Universitetet i Bergen”. Dersom informasjonen gis av to likeverdige avdelinger/enheter, skal bare navnet ”Universitetet i Bergen” brukes. Avdelingens/enhetens navn opplyses da i øvrig tekst.

Logoen kan kun brukes i fargene svart, grå, hvit, PANTONE 406, PANTONE 408 og PANTONE 411.

Det er viktig at det er god kontrast mellom logo og bakgrunn slik at logoen fremstår tydelig.

Minimumsavstand til andre elementer skal være 1/5 av emblemets diameter. Den samme regelen gjelder for UiBs logo.

Dersom du trenger oppsett av logo med navn på avdeling/enhet, ta kontakt med Kommunikasjonsavdelingen.

Om bruk av logo/emblem
Last ned logo og emblem

Farger

Farger er visuelle grunnelementer som bidrar til å skape et helhetlig uttrykk. Fargene er delt inn i hovedfarger, tilleggsfarger og støttefarger. Til digitale flater finnes det en egen palett (Basert på UiBs profilfarger). Fargene kan brukes som rene farger (verdiene under) og i alle gradienter mot hvitt. Under vises fargenes verdier i PANTONE og CMYK (til trykksaker), og deretter i RGB og HEX (til skjerm).

Hovedfarger

FARGE PANTONE CMYK RGB HEX
406 0 7 10 22 208 202 194 d0cac2
408 0 15 18 48 132 114 104 847268
411 0 30 30 80 68 48 41 443029
Process black 0 0 0 100 0 0 0 000000
7417 0 80 68 3 219 63 61 db3f3d
2965 85 70 30 50 26 38 64 1a2640
141 17 24 79 0 205 171 63 cdab3f
631 63 14 19 0 78 160 183 4ea0b7
7489 52 20 70 0 120 154 91 789a5b
667 55 65 20 0 112 86 134 705686

Tilleggsfarger

FARGE PANTONE CMYK RGB HEX
1805 0 91 100 23 170 0 0 aa0000
1815 0 98 98 60 100 0 0 640000
2727 67 42 0 0 92 134 197 5c86c5
2945 100 60 0 5 0 78 156 004e9c
7406 0 20 98 2 245 186 0 f5ba00
125 9 37 100 17 180 123 10 b47b0a
Process cyan 100 0 0 0 0 159 238 009fee
308 100 0 0 58 0 76 112 004c70
376 50 0 100 0 119 175 0 77af00
7483 70 30 77 40 48 81 48 305130
266 72 90 0 0 82 45 137 522d89
669 70 79 0 35 56 39 99 382763

Støttefarger

Skal ikke alene være bærende farger. Brukes til bakgrunnsflater etc.:

FARGE PANTONE CMYK RGB HEX
436 10 19 10 30 151 136 142 97888e
437 0 25 10 65 97 76 79 614c4f
439 0 28 24 85 58 41 38 3a2926
443 52 32 38 0 116 137 135 748987
445 12 0 10 75 68 76 74 444c4a
446 20 0 21 86 43 52 47 2b342f
5424 55 28 28 0 107 142 155 6b8e9b
5415 63 36 29 14 97 131 149 618395
5395 75 31 26 75 10 41 52 0a2934

Skal ikke alene være bærende farger. Brukes kun på detaljer:

FARGE PANTONE CMYK RGB HEX
324 44 0 20 0 126 201 199 7ec9c7
326 75 10 40 0 46 156 148 2e9c94
328 84 13 40 35 0 99 98 006362
1565 0 48 63 0 243 158 95 f39e5f
158 0 61 97 0 236 105 21 ec6915
153 5 60 90 25 192 106 24 c06a18
223 3 55 0 0 235 145 186 eb91ba
225 3 95 0 0 225 12 133 e10c85
228 0 100 0 45 155 0 86 9b0056

Digitale flater

Fargene kan brukes som rene farger (verdiene under) og i alle gradienter mot hvitt.

Hovedfarger

FARGE RGB HEX
207 60 58 cf3c3a
78 160 183 4ea0b7
120 154 91 789a5b

En kan velge hvilken av hovedfargene en ønsker å bruke. Fargen som velges bør være bærende i designet (Kan for eksempel brukes i toppbanner på nettside).

#CF3C3A er hovedfarge på uib.no.

Tekst

FARGE RGB HEX
51 51 51 333333
255 255 255 ffffff
0 117 175 0075af

#333333 er tekstfarge på uib.no, #0075af er lenkefarge.

Tilleggsfarger

FARGE RGB HEX
234 230 226 eae6e2
255 255 255 ffffff
245 245 245 f5f5f5
213 213 213 d5d5d5
183 183 183 b7b7b7
96 96 96 606060
56 56 56 383838

Fargene over kan for eksempel brukes på bakgrunnsflater.

#eae6e2 er brukt i kolofonfeltet på uib.no. #f5f5f5 er brukt som bakgrunnsfarge på uib.no.

Universell utforming

Alle nettløsninger skal følge krav til universell utforming (WCAG 2.0). Dette betyr at lesbarhet på en side må ivaretas ved å være bevisst på kontrast, tekststørrelser og struktur. Informasjon om universell utforming hos Difi (ekstern lenke).

Skrifttyper

Konsekvent bruk av skrift er viktig for å fremstå ryddig og helhetlig. Vi skiller mellom hovedskrift, tilleggsskrift og erstatningsskrifter.

Hovedskrift

Illustrasjon Myriad Pro
Universitetet i Bergens hovedskrift er Myriad Pro. I de fleste tilfeller brukes Myriad Pro både i overskrifter og på brødtekst. Alle varianter innenfor skriftsnittet kan brukes. Skrifttypen har god lesbarhet både på digitale flater og trykk, og gir et moderne uttrykk.

Myriad Pro er en betalingsskrift, og vil normalt ikke være tilgjengelig for vanlige brukere. Det er definert erstatningsskrifter som kan brukes om du ikke har Myriad Pro tilgjengelig.

Myriad Pro kan brukes på nett, men den må da kjøpes/abonneres på. På uib.no brukes abonneringstjenesten Adobe Fonts.

Tilleggsskrift

Illustrasjon Adobe Garamond Pro
Universitetet i Bergens tilleggsskrift er Adobe Garamond Pro. Denne skriften kan brukes om du ønsker variasjon eller kontrast til Myriad Pro. Alle varianter innenfor skriftsnittet kan brukes. Adobe Garamond Pro gir ikke like god lesbarhet som Myriad Pro på digitale flater, og bør derfor bare brukes på detaljer og mindre tekstmengder.

Adobe Garamond Pro er brukt i UiBs navn og emblem.

Adobe Garamond Pro er en betalingsskrift, og vil normalt ikke være tilgjengelig for vanlige brukere. Det er definert en erstatningsskrift som kan brukes om du ikke har Adobe Garamond Pro tilgjengelig.

Adobe Garamond Pro kan brukes på nett, men den må da kjøpes/abonneres på. På uib.no brukes abonneringstjenesten Adobe Fonts.

Erstatningsskrifter til daglig saksbehandling

I vanlig bruk/daglig saksbehandling kan hovedskrift og tilleggsskrift byttes ut med erstatningsskrifter. Myriad Pro erstattes med Arial og Adobe Garamond Pro med Times New Roman. Erstatningsskriftene er standardskrifter som finnes på de aller fleste maskiner uavhengig av operativsystem.

Arial

Illustrasjon Arial
Arial brukes som erstatning for Myriad Pro. I de fleste tilfeller brukes Arial både i overskrifter og på brødtekst.

Times New Roman

Illustrasjon Times New Roman
Times New Roman brukes som erstatning for Adobe Garamond Pro. Times New Roman kan brukes om du ønsker variasjon eller kontrast til Arial.

Erstatningsskrifter til digitale flater

Open Sans

Illustrasjon Open Sans

På digitale flater er Open Sans erstatningsskrift for Myriad Pro. Open Sans kan brukes om Myriad Pro ikke er tilgjengelig. Skrifttypen har god lesbarhet og er designet for å fungere på skjerm. Open Sans er en Google font som er gratis og ligger åpent tilgjengelig her.

I de fleste tilfeller brukes Open Sans på brødtekst, titler og menyer.

Open Sans er brukt på Profil- og webmanualen.

Times New Roman

Illustrasjon Times New Roman
Times New Roman kan brukes som erstatning for Adobe Garamond Pro. Times New Roman kan brukes om du ønsker variasjon eller kontrast til Open Sans.

En generell regel på skjerm er at skriftstørrelsen skal være stor nok til å gi god lesbarhet. Det skal være god kontrast mellom tekst og bakgrunnsfarge.