Universitetet i Bergens grafiske profil består av profilelementene som er listet opp under. Ved å bruke disse elementene konsekvent og bevisst vil UiB fremstå med et helhetlig og gjenkjennelig visuelt uttrykk.

Navn

Navnet Universitetet i Bergen (På engelsk: University of Bergen) er vår viktigste identitetsbærer. Navnet forteller hvem vi er og skal forkortes UiB uansett språk.

Emblem


Emblemet er UiBs viktigste profilelement. Det viser en sittende ugle over syv fjell, med ordene ”UNIVERSITAS BERGENSIS” skrevet sirkulært i versaler.

Emblemet brukes alene eller sammen med navnet. Emblemet i kombinasjon med navnet utgjør UiBs logo.

Emblemet er varemerkebeskyttet, det gjør at det er unikt for UiB og beskyttet mot plagiering og misbruk.

Regler for bruk

Det finnes bare én riktig utgave av emblemet, det skal ikke endres. Det skal ikke brukes noen form for ekstra ikonografi, merker eller annet i direkte tilknytning til emblemet. Emblemet skal heller ikke sammenstilles med andre former for signatur eller tekst enn det som er beskrevet i avsnittet om UiBs logo.

Emblemet kan lastes ned i positiv eller negativ variant. Emblemet kan kun brukes i svart eller hvitt (positiv eller negativ).

Det er viktig at det er god kontrast mellom emblem og bakgrunn slik at emblemet fremstår tydelig. Regelen om høy kontrast gjelder ikke hvis emblemet brukes som dekor.

Minimumsavstand til andre elementer skal være 1/5 av emblemets diameter. Den samme regelen gjelder for UiBs logo.

Eksempel som viser minimumsavstand fra emblem til andre elementer
Om bruk av logo/emblem
Last ned logo og emblem

Logo

UiBs logo består av navnet (Universitetet i Bergen) satt sammen med UiBs emblem. Det finnes norsk og engelsk variant av logoen. Skrifttypen i emblem og navn er Adobe Garamond Pro.

Regler for bruk

Proporsjonene mellom emblem og navn skal ikke endres.

Logoen kan lastes ned i positive og negative varianter. Logoen skal som hovedregel brukes i svart eller hvit. Det er viktig at det er god kontrast mellom logo og bakgrunn slik at logoen fremstår tydelig.

Minimumsavstand til andre elementer skal være 1/5 av emblemets diameter.

Logoen finnes i fire varianter:

Venstrestilt logo

Logo med navn på to linjer

Midtstilt logo

Logo med initialer

Logo med initialer skal kun brukes der det ikke er plass til å bruke logo med hele navnet “Universitetet i Bergen”.

Navnet ”Universitetet i Bergen” i logoen kan brukes alene eller i kombinasjon med en avdeling/enhet. Det skal kun brukes én enkelt avdeling/enhet i kombinasjon med navnet. Avdeling/enhet plasseres under navnet ”Universitetet i Bergen”. Dersom informasjonen gis av to likeverdige avdelinger/enheter, skal bare navnet ”Universitetet i Bergen” brukes. Avdelingens/enhetens navn opplyses da i øvrig tekst.

Dersom du trenger oppsett av logo med navn på avdeling/enhet, ta kontakt med Kommunikasjonsavdelingen.

Om bruk av logo/emblem
Last ned logo og emblem

Farger

Hovedfarger

#00417d

 

#009ffe

 

rgb: 0/65/125
cmyk: 100/52/0/50
pms: 541
rgb: 0/159/238
cmyk: 85/21/0/0
#761a19

 

#ec3d3c

 

rgb: 118/26/25
cmyk: 0/99/73/60
rgb: 236/61/60
cmyk: 0/96/82/0
pms: 185

I offisiell kommunikasjon fra organisasjonen brukes  blå og rød som hovedfarger. Fargene kan brukes hver for seg eller i kombinasjon med tilleggsfargene. Eksempler på bruk er på visittkort, brevark, vitnemål og andre sentrale dokumenter. Disse flatene har lang levetid og skal ikke variere for mye i uttrykket.

UiB har mange fagområder og enheter, og kommunikasjonen skal dekke ulike temaer og målgrupper. I breddekommunikasjon kan man i tillegg bruke grønn. Eksempler kan være power-point, nettsider, video, brosjyrer, rapporter, konferansemateriell, sosiale medier og annonser.

Tilleggsfarger

#00102a #1d0606 #051b0f
rgb: 0/16/42
cmyk: 92/73/29/79
rgb: 29/6/6
cmyk: 52/78/53/86
pms: black 4 c
rgb: 5/27/15
cmyk: 90/21/65/89
#012050 #300a09 #09301c
rgb: 1/32/80
cmyk: 94/73/5/69
rgb: 48/10/9
cmyk: 27/90/62/83
rgb: 9/48/28
cmyk: 90/21/65/79
#00417d #761a19 #006647
rgb: 0/65/125
cmyk: 100/52/0/50
rgb: 118/26/25
cmyk: 0/99/73/60
rgb: 0/102/71
cmyk: 99/11/72/35
#0175bf #aa1317 #058356
rgb: 1/117/191
cmyk: 90/48/0/0
rgb: 170/19/23
cmyk: 0/100/66/42
rgb: 5/131/86
cmyk: 93/0/71/25
#009ffe #ec3d3c #28a465
rgb:0/159/238
cmyk: 85/21/0/0
rgb: 236/61/60
cmyk: 0/96/82/0
pms: 185
rgb: 40/164/101
cmyk: 84/0/74/0
#65b4ff #ff7061 #32cd8e
rgb: 101/180/255
cmyk: 59/17/0/0
rgb: 255/112/97
cmyk: 0/69/51/0
rgb: 50/205/142
cmyk: 68/0/54/0
#9acdfd #ff8c79 #8df0b5
rgb: 154/205/253
cmyk: 42/9/0/0
pms: 291 c
rgb: 255/140/121
cmyk: 0/53/39/0
rgb: 141/240/181
cmyk: 42/0/33/0
#b9ddfe #ffb1a3 #b1f5cc
rgb: 185/221/254
cmyk: 27/5/0/0
rgb: 255/177/163
cmyk: 0/42/31/0
rgb: 177/245/204
cmyk: 30/0/25/0
#d1ebff #ffdacc #d4fce5
rgb: 209/235/255
cmyk: 16/2/0/0
rgb: 255/218/204
cmyk: 0/20/18/0
pms: 4032 c
rgb: 212/252/229
cmyk: 21/0/17/0
#eafafe #fef9f1 #e7fdf0
rgb: 234/250/254
cmyk: 9/0/0/0
rgb: 254/249/241
cmyk: 0/3/5/0
rgb: 231/253/240
cmyk: 9/0/9/0

Støttefarger

#eae2d5 cmyk: 4/6/10/9  rgb: 234/226/213
#fff0a4 cmyk: 0/0/32/0  rgb: 255/240/164
#faa978 cmyk: 0/45/49/0  rgb: 250/169/120
#ff80ad cmyk: 0/62/7/0  rgb: 255/128/173  pms: 211
#aaadfd cmyk: 44/36/0/0  rgb: 170/173/253

Støttefargene brukes i kombinasjon med hovedfargene og tilleggsfargene, og skal som hovedregel ikke brukes som bærende farger. Eksempler på bruk kan være på detaljer, illustrasjoner, grafer og statistikk. Støttefargene kan brukes som bærende farger i forbindelse med aktiviteter i randsonen av UiBs virksomhet. Ta kontakt med Kommunikasjonsavdelingen for avklaring.

Tekst

Tekst brukes i en av disse fargene. Svart og hvitt kan også brukes der det er hensiktsmessig.

#00102a #1d0606 #051b0f
rgb: 29/6/6
cmyk: 52/78/53/86
rgb: 0/16/42
cmyk: 92/73/29/79
rgb: 5/27/15
cmyk: 0/21/65/89
#eafafe #fef9f1 #e7fdf0
rgb: 234/250/254
cmyk: 9/0/0/0
rgb: 254/249/241
cmyk: 0/3/5/0
rgb: 231/253/240
cmyk: 9/0/9/0

Universell utforming

Alle nettløsninger skal følge krav til universell utforming (WCAG 2.0). Dette betyr at lesbarhet på en side må ivaretas ved å være bevisst på kontrast, tekststørrelser og struktur. Les mer om universell utforming hos Tilsynet for universell utforming av ikt.

Skrifttyper

Konsekvent bruk av skrift er viktig for å fremstå ryddig og helhetlig. Vi skiller mellom hovedskrift, tilleggsskrift og erstatningsskrifter.

Hovedskrift

Universitetet i Bergens hovedskrift er Myriad Pro. Myriad Pro brukes både i brødtekst og i mellomtitler. Alle varianter innenfor skriftsnittet kan brukes. Skrifttypen har god lesbarhet både på digitale flater og trykk, og gir et moderne uttrykk.

Myriad Pro er en betalingsskrift, og vil normalt ikke være tilgjengelig for vanlige brukere. Det er definert erstatningsskrifter som kan brukes om du ikke har Myriad Pro tilgjengelig.

Myriad Pro kan brukes på nett, men den må da kjøpes/abonneres på. På uib.no brukes abonneringstjenesten Adobe Fonts.

Tilleggsskrift

Universitetet i Bergens tilleggsskrift er Adobe Garamond Pro. Den brukes i overskrifter og hvis du ønsker variasjon eller kontrast til Myriad Pro. Alle varianter innenfor skriftsnittet kan brukes. Adobe Garamond Pro gir ikke like god lesbarhet som Myriad Pro på digitale flater, og bør derfor bare brukes på detaljer og mindre tekstmengder.

Adobe Garamond Pro er brukt i UiBs navn og emblem.

Adobe Garamond Pro er en betalingsskrift, og vil normalt ikke være tilgjengelig for vanlige brukere. Det er definert en erstatningsskrift som kan brukes om du ikke har Adobe Garamond Pro tilgjengelig.

Erstatningsskrifter, vanlig bruk

I vanlig bruk kan hovedskrift og tilleggsskrift byttes ut med erstatningsskrifter. Myriad Pro erstattes med Calibri og Adobe Garamond Pro med Times New Roman. Erstatningsskriftene er standardskrifter som finnes på de aller fleste maskiner uavhengig av operativsystem.


Calibri brukes som erstatning for Myriad Pro. I de fleste tilfeller brukes Calibri både i overskrifter og på brødtekst.

Illustrasjon Times New Roman
Times New Roman brukes som erstatning for Adobe Garamond Pro. Times New Roman kan brukes om du ønsker variasjon eller kontrast til Calibri.

Erstatningsskrifter, digitale flater

En generell regel på skjerm er at skriftstørrelsen skal være stor nok til å gi god lesbarhet. Det skal være god kontrast mellom tekst og bakgrunnsfarge.

Illustrasjon Open Sans

På digitale flater er Open Sans erstatningsskrift for Myriad Pro. Open Sans kan brukes om Myriad Pro ikke er tilgjengelig. Skrifttypen har god lesbarhet og er designet for å fungere på skjerm. Open Sans er en Google-font som er gratis og ligger åpent tilgjengelig her.

I de fleste tilfeller brukes Open Sans på brødtekst, titler og menyer.

Illustrasjon Times New Roman
Times New Roman kan brukes som erstatning for Adobe Garamond Pro. Times New Roman kan brukes om du ønsker variasjon eller kontrast til Open Sans.