Kommunikasjonsavdelingen hjelper avdelinger og enheter med å fremstå profesjonelt og helhetlig sett opp mot faglig egenart og i henhold til UiBs grafiske profil. I tillegg har Universitetet i Bergen ulike avtaler for å sikre enkel og riktig prosess for produksjon av for eksempel doktoravhandlinger og visittkort.

Hjelp til design?

Kontakt seksjon for web og design via UiBhjelp hvis du trenger råd om design, bildebehandling og layout.

Trenger du informasjon eller råd i forbindelse med foto o.a., se Bilder (Rammeavtale fotografer og bildearkiv).

Rammeavtale for grafiske tjenester

Grafiske oppgaver utføres som hovedregel gjennom rammeavtaler med eksterne grafikere og byråer, som er godt kjent med UiBs grafiske profil og retningslinjer. UiB har per nå ikke en rammeavtale for grafiske tjenester, da denne avtalen skal lyses ut på nytt.

Kommunikasjonsavdelingen kan veilede og bistå med å spesifisere bestilling av grafiske produksjoner m.m. basert på UiBs grafiske profil gjennom rammeavtalen. Kontakt oss via UiBhjelp

Kommunikasjonsavdelingen lager ikke grafiske produksjoner på oppdrag.

Rammeavtaler (Trykk, print og kopi)

Trykk og print

UiB har en rammeavtale for kopi-, trykk- og printtjenester med Make Graphics AS. Typiske tjenester er kopiering og printing av ulike typer dokumenter, plakater, brosjyrer og materiale i storformat. Make Graphics er godkjent som Miljøfyrtårn.

Kontakt Make Graphics: bergen@makegraphics.no / 55 55 30 55.
Kontakt Ivar Hallem: ivar.hallem@makegraphics.no / 982 05 759 ved spørsmål / ønske om pristilbud / avtale møter.

Print-on-demand

UiB har inngått en avtale med Skipnes Trykkeri AS knyttet til web-basert bestilling av doktoravhandlinger og visittkort.

Skipnes Trykkeri AS kan også bistå med andre trykk- og printtjenester og er forpliktet overfor UiBs grafiske profil. Skipnes Trykkeri AS er Svanemerket trykkeri og forpliktet til UiBs miljøkrav.

Kontakt Skipnes Trykkeri: Support, tlf.: 982 59 200 fra 08:00 til 16:00 mandag–fredag.

Bilder (Rammeavtale fotografer og bildearkiv)

Nye personvernregler (GDPR) krever i mange tilfeller dokumentert samtykke for bruk av bilder. Se mer informasjon her.

Rammeavtale fotografer

Universitetet i Bergen har inngått en avtale om illustrasjons- og portrettbilder med følgende fotografer:

For bestilling av bilder, følger du vanlig rutine for innkjøp gjennom bestillersystemet. Kontakt den med bestillermyndighet ved din enhet. Bestillere har oversikt over kontrakter og priser for de ulike tjenestene.

Portrettbilder kan enten avtales gjennom rammeavtalen (se fotografer over), eller tas i butikker som tilbyr digitale passbilder eller lignende. Sjekk også om det er interne bildetjenester ved ditt fakultet eller institutt.

Bildearkiv

Colourbox

UiB har en avtale med Colourbox som gir alle UiBs ansatte og studenter mulighet til å laste ned og bruke bilder. Bildene kan kun brukes i UiB-sammenheng. Studenter kan kun bruke bildene til ikke-kommersielle formål i studiesammenheng. Ta kontakt med Kommunikasjonsavdelingen via UiBhjelp dersom du ønsker å benytte denne tjenesten.

Kreditering: bilder brukt i redaksjonell sammenheng må krediteres, slik det står beskrevet her.

Colourbox – viktig å vite

Mer informasjon om bilder og motiver finner du her.

Visittkort

Du kan bestille visittkort gjennom en web-basert tjeneste hos Skipnes AS. Kortene produseres etter maler laget av UiB. Kortene finnes både med og uten bilde, og på norsk og/eller engelsk. Du fyller selv inn aktuelle opplysninger og leser korrektur.

Kortene leveres normalt i løpet av seks arbeidsdager, pakket i esker à 50 eller 100 stk.

Bestilling

Når ordren er sendt vil du motta en ordrebekreftelse på e-postadressen du oppgir i bestillingen. Denne må du videresende til en bestiller ved din enhet. Ta kontakt med leder dersom du er i tvil om hvem som er bestiller på din enhet. Bestiller sender så en bestilling gjennom UiBs e-handelssystem. Det er først når trykkeriet mottar en slik bestilling at produksjonsprosessen blir satt i gang.

Foto til visittkort

Du trenger:

  • Et portrettfoto i høy kvalitet i jpg-format
  • 210 x 265 piksler (bxh)
  • Helst i farger og med lys bakgrunn

Doktoravhandlinger

Se Avhandlingsportalen

Se også Forskerutdanningen. Du kan i tillegg kontakte koordinator for doktorgradsarbeidet på det enkelte fakultet.

Skiltprogram

Det er et skiltprogram for skilting på, i og utenfor universitetets bygg og publikumsanlegg. Programmet er samlet i en håndbok, og gir en enhetlig, funksjonell og gjenkjennelig profil.

Universell utforming

Universitetet i Bergen har som mål å oppfylle kravene om universell utforming. Universell utforming er definert som utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og spesiell utforming.

Hvis du trenger å få satt opp et skilt eller ønsker informasjon om skilting, kontakt Eiendomsavdelingen.

Lenke til skilthåndboken

Brevmaler

Maler for brev, notater osv. ligger i ePhorte og administreres av Seksjon for dokumentasjonsforvaltning.

Utlån av rollups

Kommunikasjonsavdelingen har et utvalg av rollups med UiB-profil. Disse kan lånes på forespørsel.