Kommunikasjonsavdelingen hjelper avdelinger og enheter med å fremstå profesjonelt og helhetlig sett opp mot faglig egenart og i henhold til UiBs grafiske profil. I tillegg har Universitetet i Bergen ulike avtaler for å sikre enkel og riktig prosess for produksjon av for eksempel doktoravhandlinger og visittkort.

Hjelp til design?

Kontakt seksjon for web og design via UiBhjelp eller pr. e-post hvis du trenger hjelp til design. Vi stiller også gjerne opp for å gi råd knyttet til f.eks. bildebehandling og layout.

Hvis du trenger informasjon eller råd i forbindelse med foto o.a., se Bilder (Rammeavtale fotografer og bildearkiv).

Timepris og fakturering

Kommunikasjonsavdelingen fakturerer fakulteter for grafiske tjenester. Møtetid skal også inkluderes. Er oppdraget kort (et par-tre timer) sendes det ikke ut faktura.

I oppstarten av et prosjekt skal det avklares om prosjektet har interne eller eksterne midler. Interne midler = internpris (kr 250), eksterne midler = eksternpris (fra kr 750 + mva.).

Arbeid for enheter under Sentraladministrasjonen faktureres ikke av Kommunikasjonsavdelingen.

Rammeavtaler (Trykk, print og design)

Trykk, print og design

UiB har inngått rammeavtale for trykkeritjenester med Bodoni AS. Rammeavtalen omfatter også SiU og UiBs randsone.

I tillegg til produksjon av alle typer trykksaker (også digitalprint og bøker) kan Bodoni være behjelpelig med design og tilrettelegging før trykk. Trykkeriet har egne designere som er forpliktet til å følge UiBs grafiske profil. Bodoni er sertifisert som et Svanemerket trykkeri og er også forpliktet til å følge UiBs miljøkrav.

Kontakt Bodoni: Kjersti E. Helle, tlf.: 930 13 855.

Print-on-demand

UiB har inngått en avtale med Skipnes AS knyttet til web-basert bestilling av doktoravhandlinger og visittkort.

Skipnes AS kan også bistå med andre trykk- og printtjenester og er forpliktet overfor UiBs grafiske profil. Skipnes AS er Svanemerket trykkeri og forpliktet til UiBs miljøkrav.

Kontakt Skipnes: Support, tlf.: 982 59 200 fra 08:00 til 16:00 mandag–fredag.

Digitaltrykk

UiB har også en rammeavtale for kopi- og printtjenester med Allkopi NetPrint. Typiske tjenester er kopiering og printing av ulike typer dokumenter, plakater, brosjyrer og materiale i storformat. Allkopi NettPrint er godkjent som Miljøfyrtårn.

Kontakt Allkopi NetPrint: Ivar Hallem, tlf.: 982 05 759.

Bilder (Rammeavtale fotografer og bildearkiv)

Nye personvernregler (GDPR) krever i mange tilfeller dokumentert samtykke for bruk av bilder. Se mer informasjon her.

Rammeavtale fotografer

Universitetet i Bergen har inngått en avtale om illustrasjons- og portrettbilder med følgende fotografer:

For bestilling av bilder, følger du vanlig rutine for innkjøp gjennom bestillersystemet. Kontakt den med bestillermyndighet ved din enhet. Bestillere har oversikt over kontrakter og priser for de ulike tjenestene.

Portrettbilder kan enten avtales gjennom rammeavtalen (se fotografer over), eller tas i butikker som tilbyr digitale passbilder eller lignende. Sjekk også om det er interne bildetjenester ved ditt fakultet eller institutt.

Det medisinske fakultet

Brukere med tilknytning til Det medisinske fakultet kan også kontakte Foto- og tegneseksjonen ved fakultetet.

Bildearkiv

Kommunikasjonsavdelingens arkiv

FotoWeb (NB: Bruk “Log in with SSO”): Inneholder UiB-relaterte bilder.

UiB på Flickr

UiBs Flickr-konto finner du bilder fra UiB av ulike fotografer. Rettigheter til bruk er angitt for hvert bilde.

Colourbox

UiB har en avtale med Colourbox som gir alle UiBs ansatte og studenter mulighet til å laste ned og bruke bilder. Bildene kan kun brukes i UiB-sammenheng. Studenter kan kun bruke bildene til ikke-kommersielle formål i studiesammenheng. Ta kontakt med Kommunikasjonsavdelingen via UiBhjelp dersom du ønsker å benytte denne tjenesten.

Kreditering: bilder brukt i redaksjonell sammenheng må krediteres, slik det står beskrevet her.

Colourbox – viktig å vite

Mer informasjon om bilder og motiver finner du her.

Visittkort

Du kan bestille visittkort gjennom en web-basert tjeneste hos Skipnes AS. Kortene produseres etter maler laget av UiB. Kortene finnes både med og uten bilde, og på norsk og/eller engelsk. Du fyller selv inn aktuelle opplysninger og leser korrektur.

Kortene leveres normalt i løpet av seks arbeidsdager, pakket i esker à 50 eller 100 stk.

Bestilling

Når ordren er sendt vil du motta en ordrebekreftelse på e-postadressen du oppgir i bestillingen. Denne må du videresende til en bestiller ved din enhet. Ta kontakt med leder dersom du er i tvil om hvem som er bestiller på din enhet. Bestiller sender så en bestilling gjennom UiBs e-handelssystem. Det er først når trykkeriet mottar en slik bestilling at produksjonsprosessen blir satt i gang.

Foto til visittkort

Du trenger:

  • Et portrettfoto i høy kvalitet i jpg-format
  • 210 x 265 piksler (bxh)
  • Helst i farger og med lys bakgrunn

Doktoravhandlinger

Se Avhandlingsportalen

Se også Forskerutdanningen. Du kan i tillegg kontakte koordinator for doktorgradsarbeidet på det enkelte fakultet.

Skiltprogram

Det er et skiltprogram for skilting på, i og utenfor universitetets bygg og publikumsanlegg. Programmet er samlet i en håndbok, og gir en enhetlig, funksjonell og gjenkjennelig profil.

Universell utforming

Universitetet i Bergen har som mål å oppfylle kravene om universell utforming. Universell utforming er definert som utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og spesiell utforming.

Hvis du trenger å få satt opp et skilt eller ønsker informasjon om skilting, kontakt Eiendomsavdelingen.

Lenke til skilthåndboken

Brevmaler

Maler for brev, notater osv. ligger i ePhorte og administreres av Seksjon for dokumentasjonsforvaltning.

Kommunikasjons­plattform

Kommunikasjonsplattformen er et strategisk kommunikasjonsverktøy som skal sikre helhet og sammenheng i UiBs kommunikasjonsarbeid.

Utlån av rollups

Kommunikasjonsavdelingen har et utvalg av rollups med UiB-profil. Disse kan lånes på forespørsel.