Hver zip-fil inneholder norsk og engelsk versjon av UiBs logo som venstre- og midtstilt. Filformatene er eps, pdf og png. Dersom du trenger et logo-oppsett for annen avdeling/enhet enn de i listen under, ta kontakt med Seksjon for web og design via UiBhjelp. Eksterne kan sende forespørsel til post@ka.uib.no.
Les mer om emblem og logo på siden for Profilelementer.

Logoer/Emblem Last ned
UiBs logo og emblem (eps 32 MB, pdf 30 MB og png 354 kB) Epspdfpng
Fakulteter
Det humanistiske fakultet Logo
Det juridiske fakultet Logo
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Logo
Det medisinske fakultet Logo
Det psykologiske fakultet Logo
Det samfunnsvitenskapelige fakultet Logo
Fakultet for kunst, musikk og design Logo
Administrative avdelinger
Eiendomsavdelingen Logo
Forsknings- og innovasjonsavdelingen Logo
HR-avdelingen Logo
IT-avdelingen Logo
Kommunikasjonsavdelingen Logo
Studieavdelingen Logo
Økonomiavdelingen Logo
Andre
Universitetsaulaen i Bergen Logo
Universitetsbiblioteket i Bergen Logo
Universitetsmuseet i Bergen Logo