www.uib.no (og alle nettsteder) skal følge kravene om universell utforming. Kravene er deler av standarden Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).

Se en video om universell utforming (kun tilgjengelig på UiB-nett)

E-kurs i Universell utforming (Utviklet av Difi)
Kurset gir grunnleggende kunnskap som skal gjøre det lettere å lage innhold som er universelt utformet. Målgruppen er alle som jobber med tekst, bilder eller video/lyd på nett i offentlig sektor, men kurset kan brukes av alle og er gratis.