Ansatte og studenter kan registrere seg som brukere av Colourbox.

Ansatt

Ansatte gir melding til Kommunikasjonsavdelingen via UiBhjelp. Brukernavn og passord blir sendt på e-post.

Student

Studenter gir melding til Kommunikasjonsavdelingen via UiBhjelp og får tilsendt gjeldende aktiveringskode.

Gå deretter til colourbox.com/education og legg inn aktiveringskoden der det står “Type your key here”, registrere deg som bruker og godkjenne lisensbetingelsene til Colourbox.

Brukernavn og passord blir sendt til deg på epost. Aktiveringskoden gjelder for et år om gangen.

Studenter kan kun bruke bildene til ikke-komersielle formål i studiesammenheng. Bildene kan ikke brukes til trykksaker eller på nettsider.

Viktig å vite:

  1. Ikke last ned flere bilder enn de du skal bruke.
    Avtalen gir UiB mulighet til å laste ned et begrenset antall bilder pr. mnd. Bruk «preview versjoner» av bildene i jakten på «det rette motivet» slik at så mange som mulig får nytte av tilbudet.
  2. Bildene kan kun brukes til UiB formål.
  3. Bilder som er lastet ned må ikke brukes dersom man ikke lenger er registrert som bruker eller avtalen opphører.
  4. De generelle krediteringsbetingelsene følges.
  5. Hver enkelt bruker er selv ansvarlig i forhold til lisenser og bruken av bildene.

Kreditering

Bildene må merkes med: “Colourbox.com / [Navn på fotograf, hvis tilgjengelig]” når disse brukes i redaksjonell sammenheng uansett om det er på nett eller trykk. – Dette er for å beskytte modeller mot personlig å bli satt i forbindelse med f.eks. tema-artikler.

For mer informasjon, se krediteringsbetingelser

Sletting av brukere

Brukerlisten blir gjennomgått med jevne mellomrom for å fjerne duplikater og brukere med liten eller ingen aktivitet. Dersom en bruker blir fjernet ved en feiltakelse kan kontoen reaktiveres uten at brukeren trenger å registrere seg på nytt.

Ta kontakt med Kommunikasjonsavdelingen via UiBhjelp dersom brukerprofilen din er slettet.