Hva innebærer samtykke ved bildebruk (GDPR)?

Se UiBs offisielle regler: https://www.uib.no/fotosamtykke

Hvordan flytter jeg innhold fra et område til et annet?

Dersom innhold skal flyttes fra et område til et annet, må man først sjekke et par ting:

Endre eierområde

For at et innhold skal tilhøre et annet område, må man endre eierområde. For å finne ut hva eierområde er, kan du se hva som er områdetittelen på siden, sjekke brødsmulesti, eller redigere siden og se hvilket område som ligger øverst i listen over områder siden tilhører. Når du er inne og redigerer siden, og kan redigere feltet for områder, så er det bare å ta bort det området du ikke skal bruke lenger, og skrive inn navn på det nye eierområdet; Husk at dette må stå i det øverste feltet for at det skal fungere! Hvis feltet er ‘grået ut’ og du ikke kan endre innholdet, så ligger siden du redigerer i menyen til det området du skal fjerne det fra; Da må innholdet fjernes fra meny. Les videre under for å finne ut hvordan det løses.

Fjern innhold fra meny

Innhold som ligger i meny på det område man ønsker å fjerne innholdet fra, kan ikke endre eierområde. For å fjerne innholdet fra menyen kan du trykke på «meny»-fanen som ligger oppe i listen sammen med blant annet «rediger» og «oversett». Inne på meny-fanen trykker du på «slett» og deretter «bekreft». Da vil menypunktet bli fjernet, og du kan gå tilbake til «rediger»-fanen og endre innholdet i områdefeltet.

Hvordan bruker jeg tabeller?

I brødtekst-feltet har man mulighet til å opprette enkle, sorterbare tabeller.

NB! Tabeller kan være vanskelig å få til å vise riktig på noen skjermer f.eks. mobilskjermer. Lager du en tabell, bør du altså sjekke godt hvordan den vises på diverse skjermstørrelser. Bruk gjerne mobiReady til å teste dette.

Opprette tabell

1) Trykk på tabell-symbolet i verktøylinjen over brødtekstfeltet, for å opprette en tabell.
2) Velg antall rader og antall kolonner, og trykk OK.

Tabellen dukker da opp i redigeringsvinduet, og man kan fylle inn tekst i cellene.

Tittel for kolonnene

1) Høyreklikk på den øverste cellen i en kolonne.
2) Velg Cell > Cell Properties
3) Endre Cell Type fra Data til Header
4) Trykk på OK for å fullføre.

Sorterbar tabell

Merk: man må først opprette en tabell og aktivere tittel for kolonne(ne) som skal være sorterbare.

Det er mulig å gjøre en tabell sorterbar på følgende måte:
1) Høyreklikk på en celle i tabellen.
2) Trykk på Advanced-fanen og skriv inn sortable i tekstfeltet
3) Trykk på OK for å fullføre.

Hvordan avslutter jeg et abonnement på kalender?

Det er mulig å abonnere på kalender-feed fra områder under uib.no ved å trykke på Abonner på kalenderen når man er inne på en kalenderoversikt (f.eks. her https://www.uib.no/kalender).

For å avslutte abonnementet på kalender-feeden, fjerner man bare kalenderen fra kalenderprogrammet på datamaskinen/mobilenheten. I Outlook kan man avslutte abonnementet ved å høyreklikke på kalenderen og slette den.

For mer informasjon, se: https://support.microsoft.com/nb-no/office/slette-en-kalender-9ba1364c-bdb0-41be-8f66-eaf96698d021https://support.office.com/en-us/article/delete-a-calendar-9ba1364c-bdb0-41be-8f66-eaf96698d021

Hvor kan man laste opp dokumenter?

Du kan laste opp filene direkte i artikkelen (nyhet/infoside/kalenderoppføring).

Hvordan: Åpne siden i redigeringsmodus og velge fanen «Lenker og dokumenter» nederst på siden.

Alternativ metode (Spesielt ved behov for å ha mange dokumenter): ekstern.filer.uib.no
Eksempel på en side som bruker ekstern.filer.uib.no til publisering av store mengder dokumenter: https://www.uib.no/en/econ/110536/working-papers-economics#2018

Hvorfor er ikke personsiden min tilgjengelig?

Alle ansatte får en personside via IT-avdelingens brukeradministrasjonssystem SEBRA. En godkjenner i SEBRA kan styre hvilke ansatte som er tilknyttet enheten, og om disse skal vises på www.uib.no. Hvis personsiden din er utilgjengelig, må du derfor kontakte din lokale SEBRA-godkjenner.

Hvorfor vises jeg ikke i ansattlisten?

En godkjenner i SEBRA kan styre hvilke personer som skal vises på enhetens oversikt over ansatte («ansattkatalogen»). Som regel vil ansatte automatisk bli synlig i visningslisten til instituttet eller avdelingen. I visse tilfeller, hvis personen tilhører en annen enhet, eller har status som «ekstern», må denne legges til manuelt i visningslisten. Hvis du ikke vises i ansattlisten til din enhet, må du altså kontakte din lokale SEBRA-godkjenner.

NB. Når det gjelder forskergrupper med egne områder på www.uib.no, må tilknytningen mellom personer og forskergruppe alltid gjøres manuelt av en lokal SEBRA-godkjenner.

Se for øvrig Veiledning for SEBRA-godkjennere

Hvordan redigerer man annonser på «Indre marked»?

Dersom du ønsker å endre på en annonse som er opprettet på «Indre marked» (må være en annonse du har opprettet selv), kan du gjøre følgende:

Logg først inn til uib.no via https://w3.uib.no/nb/user

 1. Innholdsprodusenter finner sine annonser under «Mitt planlagte innhold» på Webdesken.
 2. Klikk på Rediger-lenken som er tilknyttet den aktuelle annonsen.
 1. Andre brukere kan gå til sine annonser via siden for det «Indre marked» på ansattsidene.
 2. Klikk på annonse-lenken og deretter på Rediger-fanen like under områdemenyen.

 

Hvordan bruke intern.filer.uib.no og ekstern.filer.uib.no? (Under arbeid)

NB! Du må være på UiBs nett eller bruke UiBs VPN for å bruke filer.uib.no

Hvordan koble til på Mac »

Hvordan koble til på Windows:
Alternativ 1: Åpne filutforsker og skriv inn \\sysfelles.uib.no\http_filer i feltet helt øverst og klikk enter.

Alternativ 2: Legg til nettverksstasjonen
(Fordel: Da slipper du å skrive inn «\\sysfelles.uib.no\http_filer» hver gang. Du kan også  navigere i de forskjellige mappene, opprette nye mapper og laste opp filer som du vanligvis gjør i Windows.)

Lenking til filer: Hvis du har lagt inn filen “eksempel.pdf” i bio sin mappe “eksempelmappe”, vil URL’en til filen være: http://ekstern.filer.uib.no/bio/eksempelmappe/eksempel.pdf

Snarvei til mappe: Du kan lage en snarvei på skrivebordet til en (eller flere) av mappene under ekstern eller intern. Dette forutsetter selvsagt at du har tilgang til mappen det gjelder.

 • På Mac:
  1) Finn mappen du ønsker å legge til på skrivebordet.
  2) Hold nede Kontroll-tasten (ctrl) mens du klikker på mappen. Klikk på «Lag alias». Snarveien vil da legge seg på skrivebordet ditt.

 • På Windows:
  1) Høyreklikk på mappen du ønsker å legge til på skrivebordet.
  2) Klikk på «Lag Snarvei» og deretter «Ja» på at du vil at snarveien skal bli plassert på skrivebordet ditt.