Hva innebærer samtykke ved bildebruk (GDPR)?

Se UiBs offisielle regler: https://www.uib.no/fotosamtykke

Hvordan flytte innhold fra et område til et annet?

Dersom innhold skal flyttes fra et område til et annet, må man først sjekke et par ting:

Endre eierområde

For at et innhold skal tilhøre et annet område, må man endre eierområde. For å finne ut hva eierområde er, kan du se hva som er områdetittelen på siden, sjekke brødsmulesti, eller redigere siden og se hvilket område som ligger øverst i listen over områder siden tilhører. Når du er inne og redigerer siden, og kan redigere feltet for områder, så er det bare å ta bort det området du ikke skal bruke lenger, og skrive inn navn på det nye eierområdet; Husk at dette må stå i det øverste feltet for at det skal fungere! Hvis feltet er ‘grået ut’ og du ikke kan endre innholdet, så ligger siden du redigerer i menyen til det området du skal fjerne det fra; Da må innholdet fjernes fra meny. Les videre under for å finne ut hvordan det løses.

Fjern innhold fra meny

Innhold som ligger i meny på det område man ønsker å fjerne innholdet fra, kan ikke endre eierområde. For å fjerne innholdet fra menyen kan du trykke på «meny»-fanen som ligger oppe i listen sammen med blant annet «rediger» og «oversett». Inne på meny-fanen trykker du på «slett» og deretter «bekreft». Da vil menypunktet bli fjernet, og du kan gå tilbake til «rediger»-fanen og endre innholdet i områdefeltet.

Hvordan bruke tabeller?

I brødtekst-feltet har man mulighet til å opprette enkle, sorterbare tabeller.

NB! Tabeller kan være vanskelig å få til å vise riktig på noen skjermer f.eks. mobilskjermer. Lager du en tabell, bør du altså sjekke godt hvordan den vises på diverse skjermstørrelser. Bruk gjerne mobiReady til å teste dette.

Opprette tabell

1) Trykk på tabell-symbolet i verktøylinjen over brødtekstfeltet, for å opprette en tabell.
2) Velg antall rader og antall kolonner, og trykk OK.

Tabellen dukker da opp i redigeringsvinduet, og man kan fylle inn tekst i cellene.

Tittel for kolonnene

1) Høyreklikk på den øverste cellen i en kolonne.
2) Velg Cell > Cell Properties
3) Endre Cell Type fra Data til Header
4) Trykk på OK for å fullføre.

Sorterbar tabell

Merk: man må først opprette en tabell og aktivere tittel for kolonne(ne) som skal være sorterbare.

Det er mulig å gjøre en tabell sorterbar på følgende måte:
1) Høyreklikk på en celle i tabellen.
2) Trykk på Advanced-fanen og skriv inn sortable i tekstfeltet
3) Trykk på OK for å fullføre.

Hvordan avslutte abonnement på kalender?

Det er mulig å abonnere på kalender-feed fra områder under uib.no ved å trykke på Abonner på kalenderen når man er inne på en kalenderoversikt (f.eks. her https://www.uib.no/kalender).

For å avslutte abonnementet på kalender-feeden, fjerner man bare kalenderen fra kalenderprogrammet på datamaskinen/mobilenheten. I Outlook kan man avslutte abonnementet ved å høyreklikke på kalenderen og slette den.

For mer informasjon, se: https://support.office.com/en-us/article/delete-a-calendar-9ba1364c-bdb0-41be-8f66-eaf96698d021

Hvor kan man laste opp dokumenter?

Du kan laste opp filene direkte i artikkelen (nyhet/infoside/kalenderoppføring).
Hvordan: Åpne siden i redigeringsmodus og velge fanen «Lenker og dokumenter» nederst på siden.

Alternativ metode (Spesielt ved behov for å ha mange dokumenter): ekstern.filer.uib.no
Eksempel på en side som bruker ekstern.filer.uib.no til publisering av store mengder dokumenter: https://www.uib.no/en/econ/110536/working-papers-economics#2018

Hvor kan man redigere ansattlister?

Alle områder på w3 har autogenererte ansattlister som er tilgjengelig på følgende adresser:

Alle ansatte: https://www.uib.no/nb/[områdenavn]/personer
Vitenskapelig ansatte: https://www.uib.no/nb/[områdenavn]/personer/vit
Administrativt ansatte: https://www.uib.no/nb/[områdenavn]/personer/adm

Disse ansattlistene styres via SEBRA. For å legge til/fjerne personer fra ansattlisten, må en SEBRA-godkjenner redigere visningslisten via SEBRA.

Nye ansatte som skal vises i ansattlistene på www.uib.no

Veiledning (for SEBRA-administrator og SEBRA-godkjenner)

Når man får nye ansatte, får disse en konto til alle IT-systemer via IT-avdelingens kontoadministrasjonssystem – SEBRA. En godkjenner i SEBRA kan styre hvilke ansatte som er tilknyttet enheten, og om disse skal vises på uib.no.

Slik går SEBRA-godkjenner fram:

 1. Logg inn her: https://sebra.uib.no/sebra/Godkjenner/godkjenner_login
 2. Gå inn under «Personinformasjon» (under ADMINISTRER) i menyen til venstre og kryss av i feltet «Vises på eksternweb».

NB! Det tar inntil ett døgn før endringen trer i kraft.

En person som er tilknyttet et sted og har denne avkrysningen, vil automatisk bli listet som ansatt ved enheten. Dette kan man også se i SEBRA ved å gå inn på «Områder» (under ADMINISTRER) i menyen til venstre, velg aktuell enhet og sjekk listen under «VISNINGER» litt lengre ned på siden.

Fjerne visningen av en ansatt på uib.no

Når noen slutter, må man passe på å fjerne kryss på vedkommende BEGGE DISSE STEDENE. Slik går du fram i SEBRA:

 1. Logg inn som SEBRA-godkjenner
 2. Velg «Personinformasjon» i menyen til venstre (under «ADMINISTRER»), og velg deretter det aktuelle området fra rullegardinlisten
 3. Fjern krysset i boksen «Eksternweb» på de personene du ønsker at ikke skal vises på nett. NB! Husk å klikke på knappen nederst på siden «Oppdater skjema for stedkode xxx» når du har gjort endringene du ønsker.
 4. Velg deretter «Områder» i menyen til venstre (under «ADMINISTRER»). Velg riktig institutt/enhet på oversikten over områder.
 5. I listen «Visninger» (scroll litt ned for å finne denne) skal alle som listes under enheten være listet opp. Fjern krysset i boksen «Skal vises på EW» på de personene du fjernet det på i forrige trinn. Husk å klikke på «Oppdater visningslisten» nederst på siden når du har gjort endringene du ønsker.

Nå har du fjernet de personene du ønsket å fjerne fra visning på eksternweb.
NB! Det tar inntil ett døgn før endringen trer i kraft.

Tilknytning til forskergruppe

Veiledning (for SEBRA-godkjenner)

En godkjenner i SEBRA kan knytte ansatte til forskergrupper som har egne områder på uib.no. Dette vil føre til at den ansatte vises i ansattlisten for forskergruppen og vise tilknytning til forskningsgruppen på personsiden til den ansatte.

Legge til bruker i visningslisten:

 1. Logg inn til SEBRA
 2. Velg det området som det skal knyttes en ansatt til.
 3. Helt nederst finner man visningslisten for det aktuelle området/forskergruppen.
 4. Søk opp riktig ansatt og klikk på knappen «Legg brukere til visningslisten».

Den ansatte vil nå dukke opp i ansattlisten til den aktuelle forskningsgruppen, og den ansatte vil også få opp denne forskningsgruppen på sin personside, til høyre i bildet.

NB! Det tar inntil ett døgn før endringen trer i kraft.

Fjerne en bruker fra visningslisten:

 1. Logg inn til SEBRA
 2. Velg det området som det skal knyttes en ansatt til.
 3. Helt nederst finner man visningslisten for det aktuelle området/forskergruppen.
 4. Hak av i «fjern»-boksen til høyre for navnet til den du vil fjerne
 5. Trykk på «Oppdater visningslisten» for å lagre

NB! Det tar inntil ett døgn før endringen trer i kraft.

Hvordan redigere annonser på «Indre marked»?

Dersom du ønsker å endre på en annonse som er opprettet på «Indre marked» (må være en annonse du har opprettet selv), kan du gjøre følgende:

Logg først inn til uib.no via https://w3.uib.no/nb/user

 1. Innholdsprodusenter finner sine annonser under «Mitt planlagte innhold» på Webdesken.
 2. Klikk på Rediger-lenken som er tilknyttet den aktuelle annonsen.
 1. Andre brukere kan gå til sine annonser via siden for det «Indre marked» på ansattsidene.
 2. Klikk på annonse-lenken og deretter på Rediger-fanen like under områdemenyen.