Innlogging

Tre alternativ:

Du bruker ditt UiB-brukernavn og passord for å logge inn.

Jobber du utenfor UiBs nett, må du bruke VPN-tilkobling for å få tilgang til redigeringssystemet.

Kursserver: w3-kurs.test.uib.no/login
På denne kan man som innholdsprodusent prøve ut ting og eksperimentere i løsningen uten at det går ut på sider som er tilgjengelig for omverden. Merk: Kursserveren blir uten forvarsel overskrevet, så det er ikke garantert at ting som blir laget og lagret her blir liggende.

Roller

Innholdsprodusent

Innholdsprodusent er betegnelsen på alle som har en redigeringsrolle på ett eller flere områder på www.uib.no. Alle innholdsprodusenter skal ha tatt grunnkurs i publiseringssystemet samt følge reglene for publisering.

Lokal webkontakt

Lokal webkontakt er operativt ansvarlig(e) på en enhet. Dette er personer som har definerte oppgaver og rettigheter på www.uib.no, og har ansvar for at innhold er oppdatert og kvalitetssikret. Alle nye områder som skal opprettes på enheten skal godkjennes og bestilles av en lokal webkontakt. Det er også lokal webkontakt sitt ansvar å påse at alle som jobber med innhold på www.uib.no har grunnkurs i publiseringssystemet og har gjort seg kjent med reglene for publisering. Vi oppfordrer alle lokale webkontakter om å holde seg oppdatert på endringer og revisjoner av www.uib.no samt ta kontakt med Kommunikasjonsavdelingen (via hjelp.uib.no) om det er behov for kompetanseheving, oppdatering veiledning el.l.

Dersom enheten har større utviklingsbehov som skal behandles i Utviklingsmøtet, så skal dette også meldes inn via lokal webkontakt. Mer informasjon om dette på informasjonssiden til Utviklingsmøtet.

Tilgang til å redigere på www.uib.no

En innholdsprodusent har tilgang til å opprette og slette sider, redigere menyer og redigere personsider.

Tilganger søkes om via lokal webkontakt eller lokal personalgodkjenner.  Disse må så melde behovet i UiBhjelp (Administrativ arbeidstøtte > www.uib.no (UiBs hovednettside) > Søknad om redigeringstilgang til www.uib.no)

En innholdsprodusent skal ha gjennomført Kommunikasjons­avdelingens grunnkurs i publiseringsløsningen før tilgang gis.