Innlogging

Enten via www.uib.no/nb/user eller fra en personside (uib.no/personer/Fornavn.Etternavn)

NB! Jobber du utenfor UiBs nett, må du bruke VPN-tilkobling for å få tilgang til redigeringssystemet.

Roller

Innholdsprodusent

Innholdsprodusent er betegnelsen på alle som har en redigeringsrolle på et eller flere områder på uib.no. Alle innholdsprodusenter må ha deltatt på grunnkurs i publiseringssystemet og gjort seg kjent med reglene for publisering på uib.no.

Lokal webkontakt

Dette er den eller de operativt ansvarlige på en enhet. Dette er personer som har definerte oppgaver og rettigheter på uib.no, og har ansvar for at sidene er oppdaterte. Alle nye områder som opprettes på enheten skal godkjennes av lokal webkontakt. Det er også lokal webkontakt sitt ansvar å påse at alle som jobber med innhold på uib.no har tatt grunnkurs i publiseringssystemet og har gjort seg kjent med reglene for publisering. Vi oppfordrer også alle lokale webkontakter til å delta på kurs for viderekommende, og å holde seg oppdatert på endringer og revisjoner av uib.no.

Dersom enheten har større utviklingsbehov som skal behandles i Utviklingsmøtet, så skal dette også gjøres via lokal webkontakt. Informasjon om hvordan dette skal meldes inn finnes på informasjonssiden til Utviklingsmøtet.

SEBRA-godkjenner

For å få redigeringstilgang til et område, må du ta kontakt med SEBRA-godkjenner på den aktuelle enheten.

Tilganger

Tilganger styres av lokale lokale SEBRA-godkjennere (SEBRA er UiBs sentrale brukeradministrasjonssystem.)

SEBRA er UiBs sentrale brukeradministrasjonssystem. Alle enheter (ansvarssteder) ved UiB har egne godkjennere i SEBRA som administrerer tilganger for sine ansatte, gjester o.l.

En godkjenner i SEBRA styrer:

 • Hvem som kan redigere nettsidene til en enhet
 • Hvilke ansatte som vises i ansattlistene tilknyttet en enhet
 • Hvilke ansatte som er tilknyttet hvilke forskningsgrupper ved en enhet
 • Spørsmål kan meldes i Issue-tracker

Tilgang til å redigere på www.uib.no

En SEBRA-godkjenner kan legge til, endre eller slette tilgangsrettigheter til personer i publiseringsverktøyet ved sin enhet. En person (både ansatte og studenter med ansattkonto) kan få tildelt en innholdsprodusent­rolle på ett eller flere områder. En innholdsprodusent har tilgang til å opprette og slette sider, redigere menyer og redigere personsider.

En innholdsprodusent skal ha gjennomført Kommunikasjons­avdelingens grunnkurs i publiseringsløsningen før tilgang gis.

Veiledning til SEBRA:

 • For å administrere roller i SEBRA, må du først logge inn på sebra.uib.no. Klikk på «Godkjenner» under «Administrator» helt nederst i menyen til venstre.
 • Skriv inn ditt brukernavn og passord – klikk deretter «Login».
 • Velg «Områder» fra menyen til venstre. Velg det området du skal tildele roller for ved å velge fra områder som du har rettighet til å administrere i SEBRA.
 • Etter at du har valgt område som du ønsker å gjøre tilgangsendringer for, kommer du til en ny side med oversikt over brukere. Her får du flere valgmuligheter.
 • I listen øverst på siden finner du en oversikt over brukere som har tilgang på området i dag.

Gi redigeringstilgang til en bruker:

 • Bla ned til «Legg brukere til rollelisten / visningslisten».
 • Skriv inn brukernavn i feltet som heter «Ny medlem».
 • Trykk så på «Legg brukere til rollelisten».
 • ​​​Brukeren har nå blitt lagt til i listen over brukere med redigeringstilgang.

NB! Det tar inntil ett døgn før endringen trer i kraft.

Fjern redigeringstilgang til en bruker:
Dersom en bruker ikke skal ha redigeringstilgang på et område lenger, kan du gjøre det her. I listen på toppen av siden, med oversikt over brukere som har redigeringstilgang, kan man trykke på knappen «Fjern fra gruppen», som er tilgjengelig lengst til høyre. Trykk på denne knappen og deretter på «oppdater». Da vil ikke lenger brukeren ha tilgang til å redigere på området.

NB! Det tar inntil ett døgn før endringen trer i kraft.

Husk alltid å trykke «Logge av» når du er ferdig å jobbe i SEBRA