Innlogging

To alternativ:

Du bruker ditt UiB-brukernavn og passord for å logge inn.

Jobber du utenfor UiBs nett, må du bruke VPN-tilkobling for å få tilgang til redigeringssystemet.

Roller

Innholdsprodusent

Innholdsprodusent er betegnelsen på alle som har en redigeringsrolle på ett eller flere områder på www.uib.no. Alle innholdsprodusenter skal ha tatt grunnkurs i publiseringssystemet samt følge reglene for publisering.

Lokal webkontakt

Lokal webkontakt er operativt ansvarlig(e) på en enhet. Dette er personer som har definerte oppgaver og rettigheter på www.uib.no, og har ansvar for at innhold er oppdatert og kvalitetssikret. Alle nye områder som skal opprettes på enheten skal godkjennes og bestilles av en lokal webkontakt. Det er også lokal webkontakt sitt ansvar å påse at alle som jobber med innhold på www.uib.no har grunnkurs i publiseringssystemet og har gjort seg kjent med reglene for publisering. Vi oppfordrer alle lokale webkontakter til å delta på kurs for viderekommende, og å holde seg oppdatert på endringer og revisjoner av www.uib.no

Dersom enheten har større utviklingsbehov som skal behandles i Utviklingsmøtet, så skal dette også meldes inn via lokal webkontakt. Mer informasjon om dette på informasjonssiden til Utviklingsmøtet.

Tilgang til å redigere på www.uib.no

Tilganger styres av lokale lokale SEBRA-godkjennere (SEBRA er UiBs sentrale brukeradministrasjonssystem). Alle enheter (ansvarssteder) ved UiB har egne godkjennere i SEBRA som administrerer tilganger for sine ansatte, gjester, etc.

En innholdsprodusent skal ha gjennomført Kommunikasjons­avdelingens grunnkurs i publiseringsløsningen før tilgang gis.

En SEBRA-godkjenner kan legge til, endre og slette tilgangsrettigheter til personer i publiseringsverktøyet. En person (både ansatte og studenter med ansattkonto) kan få tildelt en innholdsprodusent­rolle på ett eller flere områder. En innholdsprodusent har tilgang til å opprette og slette sider, redigere menyer og redigere personsider.

En godkjenner i SEBRA styrer:

 • Hvem som kan redigere nettsidene til en enhet.
 • Hvilke ansatte som vises i ansattelisten tilknyttet en enhet.
 • Hvilke ansatte som er tilknyttet hvilke forskningsgrupper ved en enhet.

Veiledning til SEBRA:

 • For å administrere roller i SEBRA, logg inn på sebra.uib.no. (“Administrator” > “Godkjenner”).
 • Velg “Områder” og velg det området du skal/kan tildele roller for.
 • Etter at du har valgt område, kommer du til en ny side med oversikt over brukere. Her får du flere valgmuligheter.
 • I listen øverst på siden finner du en oversikt over brukere som har tilgang på området.

Gi redigeringstilgang til en bruker:

 • Velg “Legg brukere til rollelisten/visningslisten”.
 • Skriv inn brukernavn i feltet som heter “Ny medlem”.
 • Klikk “Legg brukere til rollelisten”.
 • ​​​Brukeren har nå blitt lagt til i listen over brukere med redigeringstilgang (Det tar inntil ett døgn før endringen trer i kraft).

Fjern redigeringstilgang til en bruker:
Listen “Roller” er en oversikt over brukere som har redigeringstilgang. Her kan man bruke “Fjern fra gruppen”-knappen. Trykk på denne knappen og deretter på “oppdater”. Da vil ikke lenger brukeren ha tilgang til å redigere på området.

NB! Det tar inntil ett døgn før endringen trer i kraft.

Se også siden For SEBRA-godkjennere for mer informasjon.

Husk alltid å trykke “Logge av” når du er ferdig å jobbe i SEBRA