Kommunikasjonsavdelingen (KA) holder kurs i publisering på www.uib.no

  • Fakultet/institutt/avdeling bestiller kurs ved behov. Dette meldes inn i UiBhjelp av en lokal webkontakt:Administrativ arbeidsstøtte → ​ww​w.uib.no (UiBs hovednettside) → Behov for ​w​ww.uib.no-kurs
  • Kurset varer i tre timer, og vi går gjennom artikkeltypene, universell utforming, praktisk gjennomgang av en infoside og et område, menyer, språk, flyt, og gjenbruk av eksisterende innhold, bildebruk, GDPR og personside.
  • Bestiller må ordne med egnet kurslokale (med mulighet for laptpo-oppkobling til storskjerm) og administrere påmelding av kursdeltakere
  • Maks fem kursdeltakere per kurs. Merk: En lokal webkontakt skal være med å vurdere behovet for nye innholdsprodusenter. Kommunikasjonsavdelingen forbeholder seg retten til å vurdere og prioritere behov og etterspørsel.

Grunnkurset er obligatorisk å ha gjennomført før man produserer innhold på www.uib.no.

Det er også mulig å melde inn et behov for videregående kurs (fordypning i mulighetene i løsningen, skriving for web etc.), oppfrisking av det grunnleggende (pluss litt fordypning) eller en workshop for et spesifikt område man ønsker å gjøre bedre.‎

KA har også workshops og andre praktiske samlinger, disse annonseres i ansatteside-kalenderen og i våre nyhetsbrev.