Kommunikasjonsavdelingen (KA) tilbyr noe brukerstøtte til publisering på www.uib.no

    • Fakultet/institutt/avdeling bestiller veiledning ved behov. Dette meldes inn i UiBhjelp av en lokal webkontakt: Administrativ arbeidsstøtte → ​ww​w.uib.no (UiBs hovednettside) → Behov for ​w​ww.uib.no-kurs
    • Bestiller må ordne med egnet lokale (med mulighet for laptpo-oppkobling til storskjerm) og administrere påmelding av deltakere.

KA arrangerer også workshops og andre praktiske samlinger, disse annonseres i ansatteside-kalenderen