Kommunikasjonsavdelingen (KA) holder kurs i publisering på uib.no.
Aktuelle kurs finnes i ansatteside-kalenderen på uib.no. Det er er hovedsaklig to kurs som avholdes jevnlig:

Grunnkurset er obligatorisk å ha gjennomført før man produserer innhold på uib.no. Videregående kurs er valgfritt, men svært nyttig for å holde seg både teknisk og redaksjonelt oppdatert.

KA har også workshops og andre praktiske samlinger, disse annonseres i ansatteside-kalenderen og i våre nyhetsbrev.