Det er to måter å lage oversettelser på:

  • Når en ny side opprettes og lagres, dukker muligheten til å oversette opp i form av fanen “Oversett”. Klikk denne og velg så “Legg til oversettelse” under “Handlinger”. Skriv om innholdet til språket oversettelsen gjelder. Denne saken legger seg automatisk til det området som hovedsaken tilhører. Eks. vil en oversatt sak fra “Det humanistiske fakultet” også tilhøre området “Faculty of Humanities”.
  • Dersom du allerede har en sak på det andre språket, og ønsker å knytte disse sammen, kan du søke etter tittelen i “Velg oversettelse for …”-feltet nederst på “Oversett”-siden. NB! Du kan kun bruke innhold som har riktig språk og som ikke allerede fungerer som en oversettelse. Husk å trykke på “oppdater oversettelse”.

Når du har gjort dette, vil det være mulig å bytte mellom engelsk og norsk språk for den gjeldende siden på uib.no.