Alle typer innhold må revideres. Områdesider og personsider er like viktig som nyheter, kalenderoppføringer/arrangement og infosider. Vi anbefaler å lagre alle reviderte sider (uavhengig om de er endret noe på), slik at dato for “sist oppdatert” blir oppdatert.

Hva er aktuelt innhold?

Det kan ofte være vanskelig å vurdere hvilket innhold som fortsatt trenger å ligge ute på www.uib.no. Still gjerne deg selv følgende spørsmål:

  • Hvem er dette innholdet for?
  • Er dette innholdet fortsatt aktuelt?

Ofte er innhold fortsatt relevant, men for en langt mindre gruppe enn tidligere; kanskje det nå bare er relevant for deltakere i et prosjekt, eller for en komité til en konferanse? Da bør innholdet fjernes fra www.uib.no, og du kan heller vurdere å gjøre innholdet tilgjengelig via office365, filer.uib.no eller på fellesområdet.

Hvis innholdet fortsatt er relevant, sjekk likevel følgende punkter:

  • Er kontaktinfo til enkeltpersoner eller f.eks. felles-e-postadresser oppdaterte?
  • Er innholdet på siden kvalitetssikret?
  • Virker alle lenker?
  • Er den engelske siden oppdatert?
  • Er alle vedlagte dokumenter korrekte og oppdaterte?
  • Må det lages nytt innhold?

Avpublisere innhold

Hvis du ønsker å fjerne innhold, men ønsker samtidig å kunne hente det tilbake, kan du velge å avpublisere innholdet. Da forsvinner det fra søkemotorer og for eksterne brukere av uib.no, men du kan alltid gå inn å publisere innholdet igjen, og gjøre det tilgjengelig for alle. Vi anbefaler likevel at innhold heller slettes enn avpubliseres.

Slette innhold

Vi oppforder til å slette innhold som er utdatert og ikke skal brukes igjen. Det frigjør verdifull plass på www.uib.no: Systemytelse, søk m.m. blir bedre ved at mengden innhold reduseres.

Finne utdatert innhold

Den enkleste måten å få en oversikt over hvilket innhold som er utdatert, er å bruke “Innholdsoversikt”-fanen på områder når du er logget inn. Her får du en oversikt over alt innhold som er publisert på området, sortert på mest utdatert (altså det innholdet som har vært uforandret lengst).

 

Fremhevet arrangement

På områdesider, i ‘Fremhevet arrangement’-feltet, bør eventuell URL fjernes når arrangementer er ferdig; selv om arrangementet ikke vises på områdeforsiden når det er avpublisert, forsvinner ikke URL-en fra “Fremhevet innhold”-feltet automatisk. Feltet bør altså tømmes eller erstattes av et nytt arrangement.