Alle typer innhold må revideres. Områdesider og personsider er like viktig som nyheter, kalenderoppføringer/arrangement og infosider. Vi anbefaler å lagre alle reviderte sider (uavhengig om de er endret noe på), slik at dato for “sist oppdatert” blir oppdatert.

Hva er aktuelt innhold?

Det kan ofte være vanskelig å vurdere hvilket innhold som fortsatt trenger å ligge ute på www.uib.no. Still gjerne deg selv følgende spørsmål:

  • Hvem er dette innholdet for?
  • Er dette innholdet fortsatt aktuelt?

Ofte er innhold fortsatt relevant, men for en langt mindre gruppe enn tidligere; kanskje det nå bare er relevant for deltakere i et prosjekt, eller for en komité til en konferanse? Da bør innholdet fjernes fra www.uib.no, og du kan heller vurdere å gjøre innholdet tilgjengelig via office365, it.uib.no/Filer.uib.no eller på fellesområdet.

Hvis innholdet fortsatt er relevant, sjekk likevel følgende punkter:

  • Er kontaktinfo til enkeltpersoner eller f.eks. felles-e-postadresser oppdaterte?
  • Er innholdet på siden kvalitetssikret?
  • Virker alle lenker?
  • Er den engelske siden oppdatert?
  • Er alle vedlagte dokumenter korrekte og oppdaterte?
  • Må det lages nytt innhold?

Avpublisere innhold

Hvis du ønsker å fjerne innhold, men ønsker samtidig å kunne hente det tilbake, kan du velge å avpublisere innholdet. Da forsvinner det fra søkemotorer og for eksterne brukere av uib.no, men du kan alltid gå inn å publisere innholdet igjen, og gjøre det tilgjengelig for alle. Vi anbefaler likevel at innhold heller slettes enn avpubliseres.

Slette innhold

Vi oppforder til å slette innhold som er utdatert og ikke skal brukes igjen. Det frigjør verdifull plass på www.uib.no: Systemytelse, søk m.m. blir bedre ved at mengden innhold reduseres. Det er også et miljøaspekt ved å minske innholdsmengdene.

NB! Slettet innhold kan ikke gjenfinnes eller gjenopprettes.

Finne innhold

NB. Veiledningene er kun tilgjengelig på UiB-nett.

Fremhevet arrangement

På områdesider, i ‘Fremhevet arrangement’-feltet, bør eventuell URL fjernes når arrangementer er ferdig; selv om arrangementet ikke vises på områdeforsiden når det er avpublisert, forsvinner ikke URL-en fra “Fremhevet innhold”-feltet automatisk. Feltet bør altså tømmes eller erstattes av et nytt arrangement.