Her er ulike maler som følger UiBs grafiske profil. Disse dekker de fleste behov og sikrer samtidig at informasjon presenteres på en ryddig og profesjonell måte. Fakultet for kunst, musikk og design har egen profil og maler.

PowerPoint


Malene finnes i rød, grønn og blå, på norsk og engelsk, og i formatene 4:3 og 16:9. Det er valgfritt hvilken farge du bruker.

Last ned:

PowerPoint-maler

UiB-presentasjoner


Her er en basispresentasjon av Universitetet i Bergen. Denne er tenkt som et rammeverk der du kan legge til og trekke fra elementer etter eget behov. Det er også en PowerPoint med grafiske fremstillinger av en del nøkkeltall og fakta som du kan supplere med.

Presentasjonene finnes både på norsk og engelsk. Nøkkeltallene oppdateres hver vår.

Last ned:

PowerPoint-presentasjon av UiB (ny versjon er under oppdatering)
PowerPoint-presentasjon av tall og fakta (ny versjon er under oppdatering).

Plakat og vitenskapelig poster


Her finner du maler for ulike plakater.

Plakater

Word-malene finnes i A4 (210 x 297 mm) og A3 (297 x 420 mm).
Indesign-malene finnes i dimensjonene A2 (420 x 594 mm) og A3 (297 x 420 mm) og kan åpnes i versjon CS4 eller nyere. Vis pdf

Vitenskapelig poster

PowerPoint-malene (som vist til høyre i eksempelet over) er i størrelsen A0 (841 x 1189 mm) i både liggende og stående format.

Det er beskrivelser av bildebruk, farger, skrifttyper ol. i malene.

Last ned:

Plakat i Word
Plakat i InDesign
Vitenskapelig poster i InDesign
Vitenskapelig poster i PowerPoint

Flyer


Her er maler til flyere på norsk og engelsk i A5 (148 x 210 mm) laget i Word og InDesign. Sistnevnte kan åpnes i versjon CS4 eller nyere. Vis pdf

Bruk skrifttyper, størrelser og formater som er angitt i malen. Dersom du kopierer inn tekst fra et annet dokument, bør du velge «behold bare tekst» når du limer inn. Malene kan skrives ut på en vanlig skriver. Dersom du trenger et større opplag, bør du bruke en printtjeneste.

Last ned:

Flyer i Word
Flyer i InDesign

Folder


Her er maler til foldere på norsk og engelsk i A5 (148 x 210 mm). De er laget i Word og Adobe InDesign. Sistnevnte kan åpnes i versjon CS4 eller nyere. Vis pdf (4-sider) Vis pdf (8-sider)

Bruk skrifttyper, størrelser og formater som er angitt i malen. Dersom du kopierer inn tekst fra et annet dokument, bør du velge «behold bare tekst» når du limer inn. Malene kan skrives ut på en vanlig skriver. Dersom du trenger et større opplag, bør du bruke en printtjeneste.

Last ned:

Folder i Word
Folder i InDesign

Rollup


Her maler for rollup. Filene er lagret i InDesign og kan åpnes i versjon CS4 eller nyere. Vis pdf

Rollup’ene produseres av Bodoni AS i henhold til rammeavtale og størrelsen er 850 x 2100 mm (synlig flate: 850 x 2100 mm).

Det er beskrivelser av bildebruk, farger, skrifttyper ol. i malene.

Last ned:

Rollup i InDesign

Rapport og handlingsplan


Her er maler for rapport satt opp i A4-format i Word og Adobe InDesign. Sistnevnte kan åpnes i versjon CS4 eller nyere. Vis pdf

Bruk skrifttyper, størrelser og formater som er angitt i malen. Dersom du kopierer inn tekst fra et annet dokument, bør du velge «behold bare tekst» når du limer inn. Malene kan skrives ut på en vanlig skriver. Dersom du trenger et større opplag, bør du bruke en printtjeneste.

Bruk Word-malen i lenken under til å finne riktig mengde med tekst. Handlingsplanen skal inneholde én tekstside og én tabellside. Kommunikasjonsavdelingen hjelper med oppsettet i InDesign etter at teksten er satt inn i Word-malen. Planen vil få målene 222 x 297 mm etter at den er satt opp i Adobe InDesign. Opprett sak i UiBhjelp.

Last ned:

Rapport i Word
Rapport i InDesign
Handlingsplan i Word

Invitasjon


Her er maler til invitasjon på norsk og engelsk i A5 (148 x 210 mm). De er laget i Word og InDesign. Sistnevnte kan åpnes i versjon CS4 eller nyere.

Bruk skrifttyper, størrelser og formater som er angitt i malen. Dersom du kopierer inn tekst fra et annet dokument, bør du velge «behold bare tekst» når du limer inn. Malene kan skrives ut på en vanlig skriver. Dersom du trenger et større opplag, bør du bruke en printtjeneste.

Last ned:

Invitasjon i Word
Invitasjon i InDesign

TV/Video

Vannmerke


Her er UiBs vannmerke for video i png og psd. Vannmerket kan plasseres valgfritt i det hjørnet som passer best med produksjonen.

Ta hensyn til teksting og eventuelt andre grafiske elementer. Avstanden fra skjermformatets ytterkant til vannmerket skal være halvparten av vannmerkets størrelse, dvs litt over 50 px. (Se eksempelfil. merk: «Oppsett_avstander»).

Vannmerket kan brukes i noen utvalgte UiB-profilfarger (rød, grønn, blå, samt tre nøytrale varianter). De nøytrale variantene er å foretrekke.

Last ned:

Vannmerke i psd
Vannmerke i png

Logo og emblem i HD


Her er UiBs logo og emblem for video i HD (1920 x 1080 pixler). Filene er laget som jpg, png og psd og er samlet i en zip-fil.

Logo og emblem vises på hvit, svart og transparent bakgrunn og finnes i norsk og engelsk versjon.

Last ned:

Logo og emblem i jpg, png og psd

Sluttvignett

 

Her er UiBs sluttvignett med logo og nettadresse i mp4-format. Filen finnes i norsk og engelsk versjon.

Ønsker du å endre nettadressen eller teksten må du laste ned Adobe After Effects-filen, se: TV-maler (After Effects).

Last ned:

Sluttvignett, norsk
Sluttvignett, engelsk

TV-maler

 

Her er programtittelplakat, inndelingsplakat, tekstplakat, tekststolpe, supring, sluttvignett og rulletekst, 51 maler i alt. Alle malene ligger samlet i en Adobe After Effects-fil (zip-fil).

Malene finnes i noen utvalgte UiB-profilfarger (rød, grønn, blå, samt en nøytral variant).

Last ned:

TV-maler i After Effects

Policy brief


Her finner du mal for vitenskapelig Policy Brief i A4-format satt opp i Word.

Bruk skrifttyper, størrelser og formater som er angitt i malen. Dersom du kopierer inn tekst fra et annet dokument, bør du velge «behold bare tekst» når du limer inn. Malene kan skrives ut på en vanlig skriver. Dersom du trenger et større opplag, bør du bruke en printtjeneste.

Last ned:

Policy brief i Word

Nyhetsbrev i Outlook


Her finner du maler for invitasjoner og nyhetsbrev til bruk i Outlook. Malene fungerer på pc-er med Windows.

Nyttig å vite
Det er ikke sikkert at mottaker av e-posten din ser den slik du har satt den opp. Dette kan skyldes ulike e-post-programmer, sikkerhetsinnstillinger og andre forhold du ikke har innflytelse over. Ha derfor fokus på innhold, ikke form.

Bilder og utforming kan bli endret underveis til mottaker, men teksten kommer alltid fram. Mange e-post-programmer blokkerer bilder automatisk, og brukerne må selv aktivt klikke for å laste dem inn.

Ikke send nyhetsbrev uoppfordret, la mottaker melde seg på. Det bør være med en synlig lenke for å kunne melde seg av nyhetsbrevet.

Last ned:

Nyhetsbrev i Outlook, norsk
Nyhetsbrev i Outlook, engelsk

Signatur i e-post


Her finner du ulike maler for signaturer til bruk i Outlook.