Som ansatt ved UiB får du automatisk en ansattside på www.uib.no.

 • Siden får URL-ene: uib.no/finn-ansatte/fornavn.etternavn (norsk) og uib.no/en/find-employees/firstname.lastname (engelsk)
 • Ansattsidene er høyt på listen over uib.no sine mest besøkte sider. Siden vil sannsynligvis være et av de øverste treffene om noen søker på ditt navn i eksempelvis Google. Derfor er det viktig at denne siden presenterer deg slik du selv ønsker.
 • Gode ansattsider er med på å gjøre UiB synlig

Oppdaterte sider (juni 2024)

Ansattsiden (tidligere kalt personsiden), finn ansatte og redigeringen av siden er oppdatert i ny drakt i juni 2024. I overgangen til nye sider kan løsningen være ustabil og det kan oppstå feil i visningen.

Trenger du hjelp til å oppdatere din side, ta kontakt med din lokale webkontakt. Dersom du finner noe som ikke fungerer som det skal i ny løsning, ta kontakt med Kommunikasjonsavdelingen i UiB hjelp. Du finner oss her: UiB hjelp – administrativ arbeidsstøtte – www.uib.no – “Kontakt oss om uib.no”

Innlogging og redigering

Innlogging

Du må være tilkoblet UiB-nettverket for å få tilgang til redigeringen av ansattsiden din. Er du utenfor UiB må du bruke VPN-pålogging. Det er to måter du kan redigere ansattsiden din på:

 1. Finn ansattsiden din på uib.no/finn-ansatte/fornavn.etternavn og trykk på lenken “Rediger” som vises oppe i høyre hjørne. Er du allerede innlogget med Feide vil du bli sendt rett til redigeringen. Er du ikke innlogget vil du bli bedt om å logge inn først.
 2. Gå til profile.uib.no og logg inn med Feide

Redigering

Det er kun du som har tilgang til å redigere din egen ansattside.

Når du redigerer ansattsiden din kan du se lagrede endringer ved å:

 • Gå via knappen “Se din ansattside” under “Hjem-fanen” når du er innlogget på profile.uib.no
 • Besøke din ansattside på uib.no

Det kan ta opptil 15 minutter fra du lagrer endringer på profile.uib.no og til dette vises på din ansattside.

Synlighet 

Hvem har en synlig ansattside

Visningen av en ansattside styres av den du rapporterer til. De kan også overskrive standardreglene for hvem som skal være synlig på uib.no. Standardreglene er at emeriti, gjesteforskere og ansatte i medarbeidergruppe 1, 2, 3 og 4-01 vises.

Om du ønsker ansattsiden eller kontaktinformasjon din skjult

Den du rapporterer til har tilgang til å skjule deler av kontaktinformasjonen din. De kan også skjule hele ansattsiden din fra uib.no.

Språkversjoner 

Ansattsidene eksisterer automatisk både på norsk og engelsk. Det er derfor viktig at du ser gjennom begge språkversjonene og passer på at riktig språk er brukt på riktig språkversjon.

For å redigere din norske side, velg “Rediger norsk side” i menylinjen. For å redigere din engelske side, velg “Rediger engelsk side” i menylinjen.

Noen av feltene i redigeringen av ansattsiden din gjelder for begge språkene. Dette betyr at du på disse feltene ikke kan ha ulikt innhold på norsk og engelsk side. Redigerbare felt dette gjelder er:

 • Fornavn
 • Etternavn
 • Forskergrupper
 • Portrettbilde
 • Fotograf
 • Ekstra telefonnummer
 • Kartlenke
 • Publikasjoner (CRIStin data)
 • Relatert innhold
 • RSS-feed
 • Hjemmeside
 • Sosiale medier

Universell utforming

Vi er lovpålagt at våre IKT-løsninger skal være universelt utformet. Deler av dette sikrer vi i den tekniske løsningen, men noe ligger også på deg som publiserer innhold på nettsiden vår.

 • Det er derfor svært viktig at du skriver på riktig språk på riktig språkversjon. Har du for eksempel engelsk innhold på din norske ansattside (eller motsatt), bidrar du til at vi bryter kravene til universell utforming.
 • Navn på lenker skal være beskrivende. Det betyr at brukeren skal kunne forstå hvor en lenke fører dem, før de velger å trykke på lenken.
 • Legger du til lenker for relatert innhold hentes tittel, beskrivelse og bilde inn automatisk fra lenken. Pass på at hovedbildet i siden du lenker til ikke inneholder bilde av tekst.

Fornavn og etternavn hentes fra personalsystemet. Med mindre du har gjort endringer i disse feltene tidligere er det innholdet fra personalsystemet som vises her.

 • Du kan endre fornavn og etternavn ved å redigere i feltene
 • Tømmer du feltene for innhold går vi tilbake til å vise navnene hentet fra personalsystemet

Stilling

Stillingstittel

Stillingstittel er hentet fra personalsystemet, og kan ikke endres. Dette er en navngivning som gjelder nasjonalt og som er i tråd med hovedtariffavtalen.

Beskrivende stillingstittel

Om ønskelig kan du legge til en ekstra beskrivelse i feltet “Beskrivende stillingstittel”. Det du oppgir her skal være så kort som mulig og kun fungere som en bedre beskrivelse av din rolle på UiB. Husk at tilhørigheten din kommer frem like ved og skal ikke gjentas her.

Eksempler på gitt stillingstittel sammen med “Beskrivende stillingstittel”:

 • Seniorrådgiver, prosjektleder
 • Overingeniør, HMS-koordinator
 • Professor, seksjonsleder
 • Rådgiver, sosiale medier-ansvarlig

Tilhørighet

Din tilhørighet er hentet fra personalsystemet og er knyttet opp til hvilken enhet du er ansatt på. Dette kan ikke endres på ansattsiden.

Forskergrupper

Du kan legge til forskergrupper på ansattsiden din. Forskergruppene som var synlige på ansattsiden din tidligere er allerede hentet inn. Fremtidige oppdateringer av forskergruppene skjer ikke automatisk, du må selv legge til og vedlikeholde listen.

Navn på forskergruppen hentes inn automatisk fra URL-en. Bruk feltet “Tekst som skal vises”, kun om du ønsker å overskrive det som hentes. Vær oppmerksom på at dersom du legger til egen tekst her, vises den både på din norske og engelske ansattside.

 • Legg kun til forskergrupper som har en tilknytning til UiB
 • Du kan legge til opptil 20 forskergrupper
 • Ikke bruk feltet til forskningsprosjekt
 • Ikke bruk feltet til forskningssentre

Portrett

Du oppfordres til å laste opp et portrettbilde på ansattsiden din. Gjør du ikke det, vises heller ingenting her som en plassholder.

 • Bruk et bilde som kun inneholder deg
 • Bruk et bilde med en nøytral bakgrunn
 • Bildet bør helst være i portrettformat (høydebilde)
 • Bruk helst et profesjonelt portrettbilde tatt av en fotograf
 • Bruk et bilde i god nok oppløsning
 • Fotograf kan krediteres i feltet “Fotograf”

E-post 

Din e-postadresse er hentet fra personalsystemet, og kan ikke endres på ansattsiden.

Telefonnummer

Telefonnummer

Jobbtelefonnummer kan ikke skjules fra ansattsiden din. Behov for endringer av disse må meldes til BRITA.

Ekstra telefonnummer

Du kan bruke feltet “Ekstra telefonnummer” om du ønsker å legge til et telefonnummer i tillegg til numrene som er hentet inn fra personalsystemet. Landskode må være med.

Adresser

Besøksadresse 

Besøksadresse er hentet fra organisasjonsenheten du tilhører, ønsker du at noe annet skal vises endrer du i feltene. Du kan ved behov legge til ekstra info i feltet “Adresse (tilleggsinformasjon)”.

Kartlenke

Om du ønsker å lenke til besøksadressen din, kan du legge til lenke. Det er mulig å legge til MazeMap eller Google Maps.

Rom

Du kan legge til rom i besøksadressen om ønskelig.

Postadresse

Postadresse hentes fra organisasjonsenheten du tilhører, og kan ikke endres på ansattsiden.

Kort info

Vi anbefaler at du legger til en kort bio i “Kort info” feltet. Da vil de besøkende på siden din få kort info om hva du jobber med eller forsker på. Denne infoen vil også gjøre siden din mer søkbar (Eksempelvis i Google).

 • Skriv 2–3 setninger som oppsummerer hva du jobber med eller forsker på
 • Teksten må være kort og presis
 • Du kan maksimalt bruke 300 tegn

Forskning/Arbeid

Her kan du skrive mer om forskningen din eller arbeidet ditt. Om du har lagt til innhold i tilsvarende felt på din gamle ansattside, er dette allerede hentet inn. Dersom du ikke har innhold i feltet vil det ikke vises.

Tittelen vil automatisk bli “Forskning” om du er vitenskapelig ansatt og “Arbeid” om du er administrativt ansatt. Tittelen kan ikke endres.

 • Bruk feltet kun til å skrive om forskning eller arbeid
 • Skriv kort og presist

Formidling 

Feltet kan brukes til å skrive om formidlingen din. Om du har lagt til innhold i tilsvarende felt på din gamle ansattside, er det allerede hentet inn. Dersom du ikke har innhold i feltet vil det ikke vises.

Tittelen vil automatisk bli “Formidling” og kan ikke endres.

 • Bruk feltet kun til å skrive om formidling
 • Skriv kort og presist

Undervisning  

Feltet kan brukes til å skrive om undervisningen din. Om du har lagt til innhold i tilsvarende felt på din gamle ansattside, er det allerede hentet inn. Dersom du ikke har innhold i feltet vil det ikke vises.

Tittelen vil automatisk bli “Undervisning” og kan ikke endres.

 • Bruk feltet kun til å skrive om undervisning
 • Skriv kort og presist

Publikasjoner

Publikasjoner fra CRIStin

Dersom du har publikasjoner i CRIStin kan du velge å vise disse ved å skru på “Vis publikasjoner fra CRIStin.

Om du har valgt å vise publikasjoner fra CRIStin på din gamle ansattside, vil valget “Vis publikasjoner fra CRIStin allerede være skrudd på og publikasjonene er hentet inn.

Dersom du ikke har publikasjoner i CRIStin, vil valget “Vis publikasjoner fra CRIStinikke være synlig. 

CRIStin instillinger

I den forrige CRIStin integrasjonen var det en standard på maks 200 synlige publikasjoner. Denne standardiserte begrensningen eksisterer ikke lenger. Derfor kan du oppleve at flere publikasjoner vises nå enn tidligere. Om du ønsker å begrense hvor mange publikasjoner som skal vises, kan du sette maks antall publikasjoner under “Antall publikasjoner”.

Under “Plassering av publikasjoner” kan du velge om publikasjonene som hentes inn fra CRIStin skal vises før eller etter “Tekstfelt for publikasjoner”.

Under “Sortering av publikasjoner” kan du velge enten kategorisk visning eller kronologisk visning. Kategorisk visning betyr sortert etter en forhåndsbestemt rekkefølge fra CRIStin. Kronologisk visning betyr sortert fra nyeste til eldste publikasjon.

Under “Velg hvilke kategorier som skal vises” kan du krysse av kategoriene som du ønsker skal være synlige på din ansattside. Kun kategoriene du har publikasjoner i, vises i listen. Om du legger til publikasjoner i en ny kategori i CRIStin, vil kategorien automatisk legges til i listen og publikasjonene blir synlige på ansattsiden din.

Tekstfelt for publikasjoner

Du kan bruke tekstfeltet som en intro til publikasjonene dine og/eller legge til publikasjoner som ikke finnes i CRIStin. Om du har lagt til innhold i tilsvarende felt på din gamle ansattside, er dette allerede hentet inn. Dersom du ikke har innhold i feltet vil det ikke vises.

Prosjekter 

Her kan du skrive om prosjekter som du er med i eller har vært med i tidligere. Om du har lagt til innhold i tilsvarende felt på din gamle ansattside, er dette allerede hentet inn. Dersom du ikke har innhold i feltet vil det ikke vises.

Tittelen vil automatisk bli “Prosjekter” og kan ikke endres.

 • Bruk feltet kun til å skrive om prosjekter
 • Skriv kort og presist

Ekstra seksjoner

Her er det mulig å legge til opp til to ekstra seksjoner. Om du har lagt til innhold i tilsvarende seksjoner på din gamle ansattside, er dette allerede hentet inn.

Vurder om det er nødvendig å legge til ekstra seksjoner. Før du legger til seksjoner, sjekk om innholdet kan passe i en av de forhåndsdefinerte seksjonene “Forskning/Arbeid”, “Formidling”, “Undervisning”, “Publikasjoner” eller “Prosjekter”.

Du velger selv titler på ekstra seksjoner. Prøv å velge titler som beskriver innholdet godt og pass på at titlene ikke blir for lange.

Relatert innhold

Lenker til relatert innhold

Her kan du legge til lenker til relatert innhold. Det kan både være til sider på uib.no og til sider utenfor uib.no. Om du har lagt til innhold i tilsvarende felt på din gamle ansattside, er dette allerede hentet inn.

 • Du kan legge til opptil 6 lenker til relatert innhold
 • Tittel, beskrivelse og bilde hentes automatisk fra URL-en
 • Bruk tittelfeltet kun om du ønsker å overskrive tittelen som hentes fra URL-en
 • Om du legger til egen tittel, vises denne både på din norske og engelske ansattside

RSS-feed

Her kan du legge til lenke til en RSS-feed. Om du har lagt til innhold i tilsvarende felt på din gamle ansattside, er dette allerede hentet inn.

 • RSS-feeden viser de 5 siste postene
 • Innholdet vil oppdatere seg automatisk når det kommer nye poster
 • Om du ikke fyller inn noe i tittelfeltet, vil seksjonen få tittelen “RSS-feed”
 • Du kan skrive inn egen tittel, denne vil vises både på din norske og engelske ansattside

Hjemmeside

Her kan du legge til lenke til din egen hjemmeside. Om du har lagt til innhold i tilsvarende felt på din gamle ansattside, er dette allerede hentet inn.

 • Du kan legge til én hjemmeside
 • Lenken som legges inn må inkludere https://
 • Du bør kun legge til jobbrelatert hjemmeside
 • Som standard vises “Hjemmeside”/”Homepage” som tekst
 • Hvis du endrer “Tekst som skal vises”, vil det du legger inn vises både på din norske og engelske ansattside

Sosiale medier

Du kan legge til lenke til dine profiler i sosiale medier. Om du har lagt til innhold i tilsvarende felt på din gamle ansattside, er dette allerede hentet inn.

 • Du kan legge til opptil 6 sosiale medier profiler
 • Du bør kun legge til jobbrelaterte sosiale medier
 • Som standard vises navnet på sosiale mediet som tekst
 • Hvis du endrer “Tekst som skal vises”, vil det du legger inn vises både på din norske og engelske ansattside