Her finner dere gode eksempler på ulikt innhold fra uib.no. Disse sidene kan brukes som maler når du skal lage innhold.

Områdesider

Et område inneholder forside, toppmeny, kalender, nyhetsarkiv m.m. Det er ressurskrevende å etablere og vedlikeholde et område. Det er ofte hensiktsmessig å presentere fakultet, institutt og sentre på egne områdesider. Forskergrupper og prosjekt kan i mange tilfeller benytte seg av informasjonssider eller kalenderoppføringer, som er mye mindre ressurskrevende å vedlikeholde.

Det humanistiske fakultet

 • Det er brukt et stort introbilde. Bildet er av HF-studenter og vil oppleves som relevant av målgruppen.
 • Toppmenyen for området er godt disponert.
 • Hovedinnholdet er kort presentert i fremhevet innhold.
 • Det er en fin variasjon av nyheter og kalenderoppføringer på forsiden.

Senter for klima og energiomstilling (CET)

 • En ryddig og oppdatert side.
 • En god ingress.
 • Fremhevet innhold-feltet er brukt til relevant og variert informasjon.
 • De fleste felt i områdeforsidemalen er benyttet.

Institutt for geografi

 • En jevnt over god og oppdatert områdeforside
 • Engelsk side er også oppdatert og god
 • Lite “nyhetspreget”, mest tilpasset og relevant info

Infosider

Opptak ved SV-fakultetet

 • Fakultet sitt navn er spesifisert i både tittel og ingress. Dette er viktig for å få relevante treff ved søk, ettersom andre fakultet har tilsvarende informasjon.
 • Lenker er samlet i en oversiktlig punktliste.
 • Tidsfrister og kontaktinformasjon er presentert i en faktaboks.

Nettpublisering

 • Siden har en kort tittel og en ingress som oppsummerer innholdet.
 • Det er brukt gode nøkkelord i trekkspillmenyen.
 • Det er brukt faktaboks og et lite bilde.
 • Tilknyttet innhold har varierte bilder og beskrivende titler og ingresser.

Saksbehandling og arkiv

 • Informasjonssiden er publisert med bare tittel. Dette gjør at tilknyttet innhold kommer høyt opp på siden og fungerer som en meny.
 • Tilknyttet innhold har korte, beskrivende titler og ingresser.

Innholdslister

Informasjonssider kan samles i innholdslister. Dette gir en steg-for-steg presentasjon av informasjon.

Reise

 • I denne innholdslisten er det steg-for-steg: Forberedelser til reise/Kredittkort/Bestilling av reise/Reiseforsikring/Reiseoppgjør

Nyhetssaker

Nytt design på UiBs slips og sjal

 • Det er brukt et stort bilde, med illustrasjoner av sjalene saken omhandler.
 • Navn på forfatteren er tatt bort, da det ikke er relevant for saken.
 • Det er brukt faktaboks og flere små bilder med bildetekst.

Vikingskatten tilbake til folket

 • Det er brukt bildekarusell i toppen av saken.
 • Det er brukt faktaboks og flere små bilder.
 • Brødteksten er godt disponert og inndelt i underoverskrifter.

Vil gjera sølv til medisin

 • Det er brukt en stikktittel som knytter saken til et arrangement.
 • Det er brukt et stort bilde av person som saken handler om.
 • Brødteksten er godt disponert og inndelt i underoverskrifter.

Kalenderoppføringer

Middelalderuken 2022

 • Det er brukt et stort bilde og forklarende bildetekst.
 • Tema og tidspunkt for arrangementet er spesifisert i ingressen
 • Kontaktperson for arrangementet er lagt inn.
 • Program og bidragsytere beskrives i brødteksten.
 • Det er relevant tilknyttet innhold med bilder og gode tekster

Personsider

Jill Walker Rettberg

 • Denne personsiden har benyttet det aller meste av funksjonalitet som er tilgjengelig, og det er jo særlig viktig for vitenskapelige ansatte.
 • En CV er lastet opp, og det er lenket til relevante forskergrupper.
 • Det er gitt utfyllende informasjon under fanene og det er lagt til ‘Kompetansefelt’.
 • Forskerprofiler lenker direkte til publikasjoner i CRIStin.
 • Det er lenket til personlige sider på sosiale medier, som Facebook, ResearchGate, Snapchat, YouTube og LinkedIn.

Elisabeth Müller Lysebo

 • En fin personside for fakultetsdirektøren ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.
 • Fanene ‘Arbeidsfelt’, ‘Publikasjoner’ og ‘Utdanning’ (egenvalgt tittel på denne valgfrie fanen) er fylt ut, i tillegg er det lagt inn ‘Kompetansefelt’.

Åshild Nylund

 • En fin personside for en seniorrådgiver ved Kommunikasjonsavdelingen.
 • Fanene ‘Arbeidsfelt’, ‘Kompetanse’ (egenvalgt tittel på denne valgfrie fanen) og ‘Prosjekter’ er fylt ut, i tillegg er det lagt inn ‘Kompetansefelt’.

Veiledning til utforming og redigering av personsiden »

Forskergrupper og prosjekt

Som et godt alternativ til områder, kan forskergrupper og prosjekt presenteres på informasjonssider. Nettadressen kan tilpasses for gruppen eller prosjektet (eks. www.uib.no/forskergruppenavnet). Dette meldes inn via UiBhjelp.

Forskergruppe for øye-genetikk 

 • Gruppens formål blir beskrevet innledningsvis.
 • Innhold på siden er inndelt med underoverskrifter.
 • Kontaktinformasjon til gruppeleder er presentert i en faktaboks.
 • Medlemmene er presentert i punktlister.
 • Det er brukt et stort bilde og flere små bilder som illustrerer forskningsfeltet.

Research group Text, Action and Space 

 • Teksten er godt disponert, og det er brukt både store og små bilder.
 • Informasjon om prosjektleder og neste workshop er presentert i faktabokser.
 • Det er brukt beskrivende nøkkelord i trekkspillmenyen.
 • Prosjektleder er lagt inn som tilknyttet person.

Bedre HR for forskere: Charter & Code 

 • “Charter & Code” er beskrevet i faktaboks, med lenker til mer informasjon.
 • Gjennomførte arrangementer og fremdriftsplan er oversiktlig presentert i tabell, med lenker til mer informasjon.
 • Ansatte som jobber med og er ansvarlig for prosjektet er lagt til under tilknyttede personer.

Eksternt innhold

Research group Multilingualism on my mind

 • Her er brukt ‘Tilknyttede personer’ og ‘Tilknyttet innhold’ for å presentere både UiB-ansatte og eksterne personer i en forskergruppe på en oversiktlig måte.
 • Alle personene under “EXTERNAL MEMBERS” er laget med innholdstypen ‘eksternt innhold’, som igjen er brukt som tilknyttet innhold.

Vitnesbyrd

Malin Fjell Olsen er UX-designer