Denne brukerveiledningen gjelder områdemeny. Se typer menyer, for mer info.

Typer menyer

På uib.no finnes det to typer menyer: «global meny» og «områdemeny».

Global meny

Den globale menyen er lik for hele uib.no, og er plassert like til høyre for UiB sin logo. Det er kun kommunikasjonsavdelingen som kan gjøre endringer i denne menyen.

Områdemeny

Hvert område på uib.no har sin egen meny. Brukere med redigeringstilgang til området, kan selv endre rekkefølge, tittel og URL for menypunktene i områdemenyen.

Områdemenyen består av to nivåer: toppmeny og undermeny. De øverste menypunktene i områdemenyen kalles for toppmenypunkt. Toppmenyen vises alltid. Undermenyen (undermenypunktene) vises som en nedtrekksliste når man trykker på et toppmenypunkt.

Toppmenypunktene blir vanligvis opprettet av Kommunikasjonsavdelingen når man bestiller et område på w3.

Toppmeny – endre tittel

For å endre teksten på et eksisterende toppmenypunkt, kan man gjøre følgende:

 1. Trykk på Struktur > Menyer
 2. Velg hvilken meny du ønsker å redigere. Trykk på vis lenker.
  Den norske og engelske menyen må redigeres hver for seg
 3. Trykk på rediger-knappen, som ligger til høyre for menypunktet.
 4. Endre teksten i feltet som heter Tittel på menypunkt
 5. Trykk på Lagre for å avslutte

Feltet som heter «Sti» skal ikke endres. Her skal det stå http:#

Toppmeny – opprette toppmenypunkt

For å lage et nytt toppmenypunkt, kan man gjøre følgende:

 1. Trykk på Struktur > Menyer
 2. Velg hvilken meny du ønsker å redigere. Trykk på vis lenker.
  Den norske og engelske menyen må redigeres hver for seg
 3. Trykk på knappen som heter Legg til lenke
 4. Fyll ut feltet som heter Tittel på menypunkt
 5. Skriv inn http:# i feltet som heter Sti
 6. Trykk på Lagre for å avslutte

Toppmeny – endre rekkefølge

For å endre rekkefølgen på toppmenypunktene, kan man gjøre følgende:

 1. Trykk på Struktur > Menyer
 2. Velg hvilken meny du ønsker å redigere. Trykk på vis lenker.
  Den norske og engelske menyen må redigeres hver for seg
 3. Trykk på pilen til venstre for toppmenypunktet, og dra menypunktet til ønsket plassering.
 4. Trykk på Lagre for å avslutte


Undermeny – opprette undermenypunkt

I undermenyen kan man lenke til ansattoversikt, kalenderoversikt, infosider og nyhetsartikler, eller man kan lenke til en eksterne URL-adresser.

Det finnes to måter å koble innhold til menyen:

Alt. A) «Meny»-fanen

Man må opprette en infoside eller nyhetsartikkel, før man kan legge den til i menyen.

 1. Åpne infosiden/nyhetsartikkelen i redigeringsmodus
 2. Trykk på fanen som heter Meny
 3. Velg hva undermenypunktet skal hete, og skriv dette inn i feltet som heter Menytittel
 4. Trykk på nedtrekkslisten under Select main menu item, og velg hvilket toppmenypunkt som skal være overordnet dette undermenypunktet
 5. Trykk på Lagre for å avslutte

Alt. B) Strukturoversikten

 1. Gå til Struktur -> Menyer
 2. Finn ditt område (norsk eller engelsk versjon) og trykk på vis lenker
 3. a) Trykk på Legg til lenke for å opprette et nytt menypunkt
  eller
  b) Trykk på rediger-knappen, til høyre for menypunktet du ønsker å endre
 4. Velg hva undermenypunktet skal hete, og skriv dette inn i feltet som heter Tittel på menypunkt
 5. I feltet som heter sti, skriver du inn node/[nodenummeret på siden du skal lenke til],
  eller du kan skrive inn den absolutte lenken til siden du vil lenke til, f.eks. https://www.uib.no (ikke https://w3.uib.no)

Undermeny – endre rekkefølge

For å endre rekkefølgen på undermenypunktene, kan man gjøre følgende:

 1. Trykk på Struktur > Menyer
 2. Velg hvilken meny du ønsker å redigere. Trykk på vis lenker.
  Den norske og engelske menyen må redigeres hver for seg
 3. Trykk på pilen til venstre for menypunktet, og dra menypunktet til ønsket plassering.
 4. Trykk på Lagre for å avslutte