Denne brukerveiledningen gjelder områdemenyen.

Se også veiledningsvideoen om hvordan redigere menyer

Typer menyer

På www.uib.no finnes det to typer menyer: “globalmeny” og “områdemeny”.

Globalmeny

Den globale menyen er lik for hele www.uib.no, og er plassert helt på toppen av siden. (Det er kun Kommunikasjonsavdelingen som kan gjøre endringer i denne menyen.)

Områdemeny

Hvert område på www.uib.no har sin egen meny. Innholdsprodusenter med redigeringstilgang til området, kan redigere områdemenyen (eksempelvis endre rekkefølge, tittel og URL for menypunktene i områdemenyen).

Menyen må ha noe innhold for at den skal vise. Er den tom, vises ingen meny.

Områdemenyen kan ha opptil to nivåer: Toppmeny og undermeny.

Toppmeny – endre tittel

For å endre teksten på et eksisterende toppmenypunkt, kan man gjøre følgende:

  1. Trykk på Struktur > Menyer
  2. Velg hvilken meny du ønsker å redigere. Trykk på vis lenker.
   Den norske og engelske menyen må redigeres hver for seg
 1. Trykk på rediger-knappen
 2. Endre teksten i feltet som heter Tittel på menypunkt
 3. Trykk på Lagre for å avslutte

Feltet som heter “Sti” skal ikke endres. Her skal det stå https:#

Toppmeny – opprette toppmenypunkt

For å lage et nytt toppmenypunkt, kan man gjøre følgende:

  1. Trykk på Struktur > Menyer
  2. Velg hvilken meny du ønsker å redigere. Trykk på vis lenker
   Den norske og engelske menyen må redigeres hver for seg
 1. Trykk på knappen som heter Legg til lenke
 2. Fyll ut feltet som heter Tittel på menypunkt
 3. Skriv inn https:# i feltet som heter Sti
 4. Trykk på Lagre for å avslutte

Toppmeny – endre rekkefølge

For å endre rekkefølgen på toppmenypunktene, kan man gjøre følgende:

  1. Trykk på Struktur > Menyer
  2. Velg hvilken meny du ønsker å redigere. Trykk på vis lenker.
   Den norske og engelske menyen må redigeres hver for seg
 1. Trykk på kryss-symbolet til venstre for toppmenypunktet, og dra menypunktet til ønsket plassering.
 2. Trykk på Lagre for å avslutte

Undermeny – opprette eller endre undermenypunkt

I undermenyen kan man lenke til ansatteoversikt, kalenderoversikt, infosider og nyhetsartikler. Eller man kan lenke til en eksterne URL-er.

Det finnes to måter å koble innhold til menyen:

Alt. A) “Meny”-fanen

Man må opprette en infoside eller nyhetsartikkel, før man kan legge den til i menyen.

 1. Åpne infosiden/nyhetsartikkelen i redigeringsmodus
 2. Trykk på fanen som heter Meny
 3. Velg hva undermenypunktet skal hete, og skriv dette inn i feltet som heter Menytittel
 4. Trykk på nedtrekkslisten under Select main menu item, og velg hvilket toppmenypunkt som skal være overordnet dette undermenypunktet
 5. Trykk på Lagre for å avslutte

Alt. B) Strukturoversikten

 1. Gå til Struktur -> Menyer
 2. Finn ditt område (norsk eller engelsk versjon) og trykk på vis lenker
 3. a) Trykk på Legg til lenke for å opprette et nytt menypunkt
  eller
  b) Trykk på rediger-knappen, tilhørende menypunktet du ønsker å endre
 4. Velg hva undermenypunktet skal hete, og skriv dette inn i feltet som heter Tittel på menypunkt
 5. I feltet som heter sti, skriver du inn node/nodenummer  (node/123456) Nodenummer er det nummeret som finnes i en sides/artikkels URL, eksempelvis https://www.uib.no/hf/24329/vil-du-studere-humanistiske-fag
  * Dersom du skal lenke til eksterne sider, kan du skrive inn den absolutte lenken til siden du vil lenke til, f.eks. https://www.bt.no
  * Dersom du skal lenke til en områdeforside, kan du skrive inn alias-navnet til områdeforsiden. F.eks. for institutt for infomedia (www.uib.no/infomedia) kan man da skrive inn infomedia i feltet som heter sti
  * Se også: Lenking til automatisk oppdatert innhold

Undermeny – endre rekkefølge

For å endre rekkefølgen på undermenypunktene, kan man gjøre følgende:

  1. Trykk på Struktur > Menyer
  2. Velg hvilken meny du ønsker å redigere. Trykk på vis lenker.
   Den norske og engelske menyen må redigeres hver for seg
 1. Trykk på pilen til venstre for menypunktet, og dra menypunktet til ønsket plassering.
 2. Trykk på Lagre for å avslutte