Vi bruker tre typer lenker:
Relative lenker (interne lenker på uib.no)
Absolutte lenker (hele URL-er – lenker til andre nettsteder)
Anker-lenker (lenker innad på en side)

Relative lenker

Relative lenker er lenker til andre steder på www.uib.no

Vi anbefaler at det brukes rot-relative lenker, begynner med en skråstrek, og ser for eksempel slik ut: /nb/ka/106429/om-avdelingen. (Den absolutte lenken ville sett slik ut: https://www.uib.no/nb/ka/106429/om-avdelingen) En relativ lenke forholder seg til domenet (i vårt tilfelle https://www.uib.no), og vil alltid virke – uansett om domenet uib.no skulle blir endret til noe annet i fremtiden.

Merk!
Relative lenker til sider på www.uib.no må ha med språkangivelse (norsk eller engelsk) i begynnelsen av lenken (/nb/ eller /en/). Når det gjelder relative lenker til filer, skal disse ikke ha ha med språkangivelse i adressen, f.eks. /sites/w3.uib.no/files/attachments/bluegarden-mobil_uib_0.pdf

Vi anbefaler at alle interne lenker på uib.no legges inn som relative lenker.

Absolutte lenker

En absolutt lenke er en lenke som tar med hele adressen det lenkes til, for eksempel https://www.cristin.no

En absolutt lenke er det eneste alternativet når man lenker ut av eget nettsted.

Anker-lenker

Anker-lenker brukes for å lenke innad på en bestemt side (hoppe til et annet sted på siden). Eksempel på bruk av anker-lenke: https://www.uib.no/foransatte/43087/verktøy-og-tjenester

Viktig om lenker og universell utforming

For best mulig tilgjengelighet, skal feltet ‘Tittel’ under fanen ‘Avansert’ fylles ut når man lager lenker i løpende tekst. Feltet er blant annet viktig for synshemmede som bruker en skjermleser. Feltet skal inneholde informasjon om hva det lenkes til.