På uib.no har vi forskjellige innholdstyper. Brukerveiledning for hver enkel innholdstype finner du ved å klikke på knappene.

    • Alt innhold som opprettes har en norsk og en engelsk variant. Begge må behandles og ivaretas. Det er ikke krav om at innholdet skal være likt, men de må ha et minimum av innhold.
    • Bruk gjerne mobiReady til å få en indikasjon på hvordan sider blir vist på forskjellige skjermstørrelser.

Områdeside Infoside Nyhet Arrangement Vitnesbyrd Innholdsliste Eksternt innhold Melding Indre marked Studieprogram Personside

Dersom du ønsker å lenke til eksterne websider i feltene som heter «Tilknyttet innhold» eller «Fremhevede artikler», kan du bruke innholdstypen «Eksternt innhold».
NB! Man må ha tilgang til området «Utdanning» for å kunne endre informasjonen under «Studieprogram». En god del informasjon blir dessuten hentet inn fra FS (Felles studentsytem), og denne må eventuelt endres der.
– Meldinger ligger på UiBs nettside for ansatte under «Vis meldinger»
– Innlogging kreves (UiB-maskiner husker deg etter første pålogging)
– Meldingene er kun synlig for ansatte ved UiB
– Meldinger knyttet til din bruker vises, og kun de fem nyeste vil være synlig (men det er mulig å se eldre meldinger)
– Meldingene har plass til 140 tegn, og det er i tillegg mulig å lenke til andre sider (men vær restriktiv med lenkebruk)
– Man kan kun publisere og lese meldinger på områder man er tilknyttet/ansatt ved (+ generelle driftsmeldinger)
– Tjenesten brukes til korte meldinger og beskjeder som ikke trenger «nyhetsplass»
– Blir en lenke veldig lang, kan den kortes ned ved hjelp av tjenesten link.uib.no
– Meldingstjenesten er ikke ment å erstatte e-post
Se eksempler på områdesider.
Se eksempler på infosider.
Infosider kan samles i innholdslister. Dette gir en steg-for-steg-presentasjon av informasjon.
Se eksempel på innholdsliste.
Se eksempler på nyheter.
Se eksempler på arrangement.
Annonsemarkedet for leie eller utleie av bolig eller annet vises på ansattsidene.

 

Følgende felt finnes for denne innholdstypen:

Språk

Velg språket (norsk eller engelsk) vitnesbyrdet skal være på.

Navn

Navnet på personen som vitnesbyrdet dreier seg om.

Fødselsår

Personens fødselsår.

Bilder

Bildet som lastes opp her blir brukt på selve vitnesbyrdsiden i tillegg til på områdesider dersom vitnesbyrdet er valgt å vises der.

Stilling

Personens nåværende stilling.

Organisasjon

Personens nåværende arbeidsplass/arbeidsgiver.

Utdannelse

Grad eller program (f.eks. Masterprogram i engelsk)

Utvekslingssted

Hvor personen eventuelt dro på utveksling.

Utvekslingsavsnitt

Eventuell mer informasjon om utvekslingen.

Aktuelle studieprogrammer

Her vil en kunne søke opp studieprogram ved UiB som er relevante for det aktuelle vitnesbyrdet.

Beskrivelse

Beskrivelsen er den teksten som vises når man får opp siden som treff i et søk. Dette gjelder både uib.no og eksterne søk som Google. Teksten blir også brukt når områder brukes som tilknyttet innhold. Beskrivelsen bør være kort, og fortelle presist hva siden handler om. Husk å bruk et språk som alle kan forstå.

Introbilde eller video

Her laster du opp hovedbildet til saken din. Hovedbildet bør være bredere enn 1200px for å fylle hele bredden. Høyde blir automatisk satt ut fra høyden på bildet. Bilder blir ikke skalert opp, og dermed vil mindre bilder ikke fylle hele bredden. Det betyr at hvis du legger inn et høydebilde/portrettbilde, så kan bildet bli veldig stort. Vi anbefaler derfor å bruke breddebilder som hovedbilde i teksten.

Tips: Dersom det skal være tekst i introtekst-feltet så er det lurt å først se hvor mye innhold som skal være der, og deretter finne et bilde som er høyt nok til å passe sammen med teksten.

Introtekst

Introtekst-feltet vil legge seg til høyre for introbildet. Dersom det ikke er noe introbilde så vil fortsatt introtekst-feltet kun ta halvparten av bredden. Introteksten bør være kort og informativ.

Tips: Innhold som fungerer bra i dette feltet er kontaktinformasjon, åpningstider eller kort presentasjon av siden. Det er viktig å bruke et språk som er lett å forstå i dette feltet. Fagspråk eller interne UiB-begrep bør unngås.

Fremhevet innhold

Fremhevet innhold legger seg under introbilde- og tekst. Feltet tar hele bredden på siden. Ved å bruke kulepunkter, vises teksten horisontalt og legges automatisk inn med riktig avstander og justeringer. I mobilvisningn vil en vertikal liste uten kulepunkter bli resultatet.

Fremhevede artikler

Fremhevende artikler vises på områdeforsiden. Artiklene (nyheter, infosider, kalenderhendelser) må søkes opp på tittel. Det er kun mulig å søke opp artikler som er publisert på samme språk som siden man er på. Det er ikke mulig med engelsk innhold på norske sider og omvendt. For at artiklene skal vises må det være et bilde knyttet til saken (stort eller lite bilde).

Tips: Det er støtte for fem artikler i dette feltet, men det er ikke nødvendig å bruke alle fem. Siden vil endre utforming basert på hvor mange artikler som ligger i feltet. Hvis man for eksempel ønsker å profilere en sak spesielt så vil det ofte se best ut med bare fire artikler.

Fremhevet arrangement

Fremhevet arrangement vises på venstre side av den automatiske kalendervisningen. Det fremhevede arrangementet bør ha et bilde for å se best mulig ut. Står feltet tomt så vises førstkommende arrangement automatisk som fremhevet.

Merk: Fremhevet arrangement blir ikke automatisk fjernet når det utløper. Feltet må tømmes eller erstattes av et nytt arrangement.

Valgfritt innhold

Valgfritt innhold legger seg midtstilt i et hvitt felt midt på områdesiden. Det kan være lurt å bruke dette feltet til en opplisting av lenker eller lignende. Vi anbefaler ikke å lage lange setninger eller ha mye tekst i dette feltet, da utformingen ikke er egnet til det.

Utvalgt vitnesbyrd

For å legge til et vitnesbyrd så kan det søkes opp via tittel. Utvalgt vitnesbyrdet viser bilde, navn og sitat.

Nederste bilde

Her kan det lastes opp ett bilde som vises på venstresiden på områdesiden. Vi anbefaler å bruke portrettformat på bildet.

Nederste tekstfelt

Nederste tekstfelt er det siste fritekstfeltet på områdeforsiden. Dette tekstfeltet legger seg til høyre for nederste bilde uavhengig om det finnes et bilde der eller ei.

Type

I denne dropdown-menyen velger du hvilket type innhold du skal skrive. Det anbefales å velge type før du begynner å lage innhold, da noen av feltene forsvinner hvis du endrer innholdstype senere.

Nyhet

Nyheter legges automatisk i nyhetsarkivet til det område nyheten tilhører. Den vil også dukke opp i automatiske utlistinger av nyheter på områdeforsiden.

Nyheter kan vise byline hvis man fyller ut forfatter-feltet.

Infoside

Infosider blir ikke automatisk lagt inn i noen struktur. Det betyr at siden må lenkes til, enten via meny eller fra andre sider for at den skal kunne finnes andre steder enn via søk.

Arrangement

Arrangement legges automatisk i kalenderen til det området arrangementet tilhører. Dersom arrangementet er av allmenn interesse så kan det også deles til UiB sin kalender som lenkes fra forsiden ved å hake av på «vis på UiB sin hovedkalender».

Når man lager et arrangement så kommer det også opp noen egne felt (tid, sted, kontaktperson etc) som må fylles ut.

NB: Husk at internarrangement kun skal ligge på Ansattsidene.

Område

Skriv inn navnet på området du ønsker siden skal tilhøre, og velg fra listen som dukker opp.
Nyheter vil vise i alle områdenes nyhetsstrøm og nyhetsarkiv, mens arrangement vises i områdenes kalendere.
NB! Infosider har kun ett eierområde; dette blir områdenavnet på infosiden og det vises i brødsmulestien (sidene kan uansett hentes inn/tilknyttes på tvers av hele uib.no).

Tag

Man har to valg: Enten «Generelt/General» eller «Drift/Operations».

Meldingstekst på norsk

Eksempler på norske meldingstekster:
Allmøte for alle ansatte ved Griegakademiet om sammenslåingen med KHiB: Fredag 21.okt kl. 10.00 i Egget.

Campusbussen går ikke de to første avgangene fra Muséplass fred. 21.okt pga service. Første tur: avgang kl.10.15

HMS-dagen for instituttet blir frokostmøte 5. des. kl. 08:30-11.30 i Universitetsaulaen. Felles frokost i Cristie Café. Program kommer.

Norsk lenke

Oppgi eventuelt en URL (http…) til en nettside med mer informasjon.

Meldingstekst på engelsk

Eksempel: «New application period for the cottages at Ustaoset winter 2019»

Engelsk lenke

Oppgi eventuelt en URL (http…) til en nettside med mer informasjon.

Ikke publiser på overordnede områder

Kryss av her om artikkelen kun skal vises på valgt område. (Da vises den ikke på overordnede områder automatisk. (Gjelder ikke UiB-hovedkalenderen – dette velges i neste trinn.)

NB! Det er kun artikkeltypene ‘arrangement’ og ‘nyhet’ som eventuelt vil vise på overordnede områder (andre artikkeltyper vises ikke utenfor sitt bestemte område).

Du vil fortsatt kunne legge til andre områder når du redigerer saken senere.

Vis arrangementet i hovedkalenderen på uib.no

Dersom arrangementet er av allmenn interesse, så kan det også deles til UiBs kalender som lenkes fra forsiden ved å hake av på «Vis arrangementet i hovedkalenderen på uib.no».

NB: Husk at internarrangement kun skal ligge på Ansattsidene.

Arrangementstype

Velg den arrangementstypen du ønsker å opprette i kalenderen (f.eks. Gjesteforelesning, Seminar, Kurs, Konferanse)

Stikktittel

Stikktittel brukes for å kategorisere artikkelen og gir leseren en pekepinn på type sak, hva saken omhandler og/eller inneholder.

Stikktittelen står som rød tekst over hovedtittelen. Den skal ikke være lik hovedtittelen.

I nyhetssaker vil stikktittel automatisk fylles ut med «Nyhet» hvis du ikke skriver inn noe.

I kalenderhendelser vil stikktittel automatisk fylles ut med arrangementstypen hvis ikke noe annet skrives inn.

På infosider settes det ikke inn en standard stikktittel om feltet er tomt, men vi anbefaler likevel å ha en stikktittel med på infosider òg.

Tittel

Nettsidens tittel og overskrift. Tittelen gjenspeiles også i adressen til siden.

Kategori

Man kan velge mellom følgende kategorier: «Bolig til leie», «Bolig ønsket» og «Annet».

Tekst

Beskriv hva du er på jakt etter eller hva du ønsker å tilby. Legg også inn kontaktinformasjon her.

Visningstype

«Arbeidsflyt» er valgt som standardtype for Innholdslister.

Ekstern URL

I feltet «Ekstern URL» legger du inn adressen til den eksterne siden (http…)

Arrangementsdato

Arrangementet må ha en startdato, en sluttdato og et klokkeslett for begge.

Sted

Adresse m.m. for hvor arrangementet skal være.
Eksempel: Ulrike Pihls hus, Professor Keysers gate 1 (kursrom 305, 3. et.)

Lenke til påmelding

I tittelfeltet skriver du inn en valgfri tittel («Påmelding» er som regel bra), og i URL-feltet legges lenken til selve påmeldingen.

Ønsker du at påmeldingen heller skal gå til en e-postadresse, legg dette inn på følgende måte i URL-feltet: mailto:eksempel@epost.no

Påmeldingsfrist

Dato og klokkeslett for fristen.

Kontaktperson

Skriv inn navn og velg personen fra listen som dukker opp. På visningssiden vil det lenkes til vedkommendes personside.

Stort bilde eller video

Her kan både bilder og videoer brukes, og de legger seg øverst i saken. Dersom man laster opp flere bilder eller videoer, vil feltet gjøres om til en karusell som man kan bla i. Hvis man ønsker full bredde på bildet, må det være minimum 1200 piksler, og bildetekstfeltet må være tomt.

Forfatter

Skriv inn navn og velg personen fra listen som dukker opp.

Forfatternavnet vil bare bli vist som byline på nyhetssaker (ikke på infosider og arrangement).

Ekstern forfatter

Her kan du legge inn en ekstern forfatter (dvs. en forfatter uten UiB-konto). NB! Bruk alltid feltet «Forfatter» (forrige felt) om forfatteren er fra UiB.

Hvis du ønsker å knytte en URL til den eksterne forfatteren, må du bruke dette formatet: [forfatternavn](URL). Eksempel: [Redaksjonen](http://difi.no)

Ingress

Ingressen gir leserne den viktigste informasjonen på en klar, kort og interessant måte. Prøv å holde teksten kort: en eller to setninger og maksimalt 20–25 ord.

Dette feltet brukes også når søkemotorer indekserer nettsiden og er derfor viktig når det gjelder søkemotoroptimalisering.

Foto

Her laster du opp bildet som vil bli brukt i visningen av tilknyttet innhold eller fremhevet artikkel.

Sitat

Sitatet får en fremtredende plassering like under ingressen på vitnesbyrdsiden. Det vil også bli vist på områdesider dersom vitnesbyrdet er valgt å vises der, sammen med personens navn og bilde.

Brødtekst

Bruker du overskrifttypen «Heading 2» to eller flere ganger, opprettes en trekkspillmeny.

For å sette inn mer tekst under trekkspillmenyen, lag et linjeskift med enter/linjeskift-tasten, skriv inn ---- (fire bindestreker), og lag et nytt linjeskift før du legger inn den nye teksten.

Det er mulig å legge inn flere bolker med trekkspillmenyer.

Faktaboks

Faktaboksen brukes til å legge inn korte og relevante fakta, og vises i høyre spalte på siden. For å få tittel på faktaboksen så brukes «Overskrift 3». Denne gir rød bakgrunn, stor hvit tekst og pil. For overskrifter inn i faktaboksen brukes «Overskrift 4» som er rød tekst. For å få flere faktabokser under hverandre,  setter du inn en ny «Overskrift 3».

Mindre bilder

Mindre bilder vises i høyre sidespalte, under eventuelle faktabokser.

Det er mulig å legge inn flere bilder; de blir plassert under hverandre.

Steg

Når du skal legge til steg kan du kun legge til sider i tilknyttet innhold som allerede eksisterer. Husk derfor at du må opprette disse først om de ikke eksisterer fra før.

I feltet «Stegtittel» skriver du inn ønsket tittel på steget.

I feltet «Tilknyttet innhold» søker du etter innholdet du ønsker å legge til som et eget steg.

Bilde

Bildet som lastes opp her blir brukt på siden for studieprogrammet.

Publiseringsvalg

Alt innhold ligger avpublisert som standard. Dermed må man aktivt gå inn å hake av for at det skal publiseres. Det kan være nyttig å sette opp innholdet slik man ønsker å trykke «lagre» før man velger å publisere. Da kan du se hvordan siden blir seende ut før den er tilgjengelig for alle.

Sosiale medier (kolofonfeltet)

Hvis du ønsker å legge inn lenker til forskjellige sosiale medier-kontoer så kan det gjøres her. uib.no støtter følgende:

– academia
– facebook
– flickr
– github
– gitlab
– gitlabuib
– instagram
– snapchat
– twitter
– vimeo
– youtube

Når disse legges inn vil de dukke opp med en lenke + et ikon i kolofonfeltet på områdeforsiden, og på alle sider som hører til området.

RSS

Fakultetet i Media er en RSS feed.

Her det mulig å legge inn flere forskjellige RSS-kanaler. Ved å legge inn en RSS-kanal får du muligheten til å liste ut de siste artiklene fra en valgfri RSS-strøm.

Lenker

Studentmagasin er en samling med relevante lenker.

I disse feltene kan du legge inn en samling relevante lenker. Bruk det øverste feltet «Tittel» til å gruppere lenkene og gi dem en oversikt. I tillegg legger du inn «Tittel» og «URL» for hver lenke du ønsker å legge til.

Sted

Velg programmets tilhørighet (Institutt)

Medieinnhold

Velg video som skal vises på siden.

Lenker og dokumenter

Relevante lenker plasseres etter brødteksten, i et eget felt med en egen overskrift. Det samme gjelder for dokumenter som lastes opp.

Tilknyttede personer

Her kan man søke opp ansatte ved UiB, og knytte dem til siden.

Personenes bilde, tilhørighet og kontaktinformasjon vises.

Tilknyttet innhold

Her kan du søke opp andre sider/områder/artikler på uib.no og legge dem til som tilknyttet innhold.

Du finner innhold ved å skrive inn navnet på siden/området/artikkelen og velge fra listen som dukker opp.

Tilknyttet innhold vises i bunnen av artikkelen. Der vises bilde, tittel og ingress.

Tidsplanleggingsvalg

Her kan man legge inn et spesifikt publiserings- eller avpubliseringstidspunkt. Det er mulig å bestemme både dato og klokkeslett. Det er bare mulig å publisere hver hele time.

Forfatterinformasjon

Her vil brukernavnet til den områdeansvarlige ligge. Dersom forfatter av området slutter, kan det være lurt å oppdatere dette feltet til noen som fortsatt jobber med web, slik at de får det opp under «Mitt innhold», og innholdet ikke blir glemt. For å endre på dette feltet må man kontakte Kommunikasjonsavdelingen.

Kontaktinformasjon (kolofonfeltet)

Kontaktinformasjonen i kolofonfeltet kan erstattes ved å legge inn en lenke til en kontaktinfoside. (Står feltet tomt, hentes den automatisk inn fra andre systemer.)
Lag en infoside som inneholder den ønskede kontaktinformasjonen og legg lenken i feltet. (NB! Hele URL-en må skrives inn. Eksempel: https://www.uib.no/besøksinformasjon-for-abc)
Lenkenteksten blir «Kontaktinformasjon» og den erstatter all tekst under «Kontakt oss» i kolofonfeltet.

Besøksinformasjon (kolofonfeltet)

Besøksinformasjonen i kolofonfeltet kan erstattes ved å legge inn en lenke til en kontaktinfoside. (Står feltet tomt, hentes den automatisk inn fra andre systemer.)
Lag en infoside som inneholder den ønskede besøksinformasjonen og legg lenken i feltet. (NB! Hele URL-en må skrives inn. Eksempel: https://www.uib.no/kontaktinformasjon-for-abc)
Lenkenteksten blir «Besøksinformasjon» og den erstatter all tekst under «Besøk oss» i kolofonfeltet.

Autogenererte lister (ligger i feltet over kolofonfeltet)

Nyheter og Ledige Stillinger er autogenererte lister.

Nyheter
Hentes automatisk fra enheten (i dette eksempelet Det humanistiske fakultet). Det er ikke mulig å gjøre endringer i denne listen. Inntil fem nyheter vises i listen. (NB! De må maks være 16 uker gamle.)

Ledige Stillinger
Hvis områdets enhet har en tilknyttet Jobbnorge ID vil ledige stillinger ved enheten automatisk legges inn i denne listen. HR-avdelingen må kontaktes for å få tak i enhetens Jobbnorge ID.


Det humanistiske fakultetets Jobbnorge ID vist i SEBRA.