Google Analytics


Det er mulig å få statistikk for områder på uib.no ved hjelp av Google Analytics. For å få tilgang, må du sende din Google-bruker (e-postadressen du bruker til å logge på Google) til webred@uib.no

Kommunikasjonsavdelingen har ikke brukerstøtte på Google Analytics, men det finnes mange gode ressurser på nett.

Logg på Google Analytics »