Det foretas over 50 millioner Google-søk i Norge hver dag, og det er Google de fleste vender seg til når de lurer på noe (med unntak av gen z som bruker TikTok). Å være synlig i Google er derfor viktig for alle som driver med kommunikasjon.

Google sin mening med livet er brukervennlighet, og å levere det som svarer best til det folk søker etter. Derfor er brukervennlighet også den beste rettesnoren for alle som jobber med nettsider.

Konklusjon: Bra for brukeren = bra for Google

SEO handler om hvordan best mulig tilrettelegge for å være synlig i søkemotorer, og selv om det overordnede målet er brukervennlighet, kan det deles opp i fire grunnpilarer:

1) Teknisk kvalitet på nettsiden

Eksempelvis hastighet, oppbygging av URL-er og nettsidestruktur, mobilvennlighet, etc. Lang lastetid på en nettside er ikke særlig brukervennlig, og fører fort til at folk gir opp og heller leter et annet sted.

2) Relevans og troverdighet innen temaet/temaene

Om et nettsted har mye godt innhold innen et tema vitner dette om kunnskap og autoritet på feltet. Derfor gjelder det å bygge opp og klynge relevant innhold, slik at man viser at man har mye kunnskap og informasjon om et tema.

3) Lenker fra andre nettsteder med høy troverdighet

Om man får lenker fra andre solide nettsider er det som en god referanse, og er med på å bygge domeneautoritet og troverdighet. På samme måte kan lenker fra tvilsomme sider/sider med dårlig autoritetsscore ha negativ effekt.

4) Godt, unikt og etterspurt innhold

Godt innhold er det absolutt viktigste, og Google jobber for å bli bedre og bedre på å gjenkjenne innhold som er bra og nyttig for brukerne. Derfor; skriv for mennesker og tenk først og fremst brukervennlighet for mennesker.

I tillegg til å lese innholdet på sidene i seg selv, er en del av vurderingen av om innholdet er godt også basert på hvordan besøkende oppfører seg på siden: Leser de hele saken? Ser de videoer? Dersom de fleste klikker seg rett ut igjen fra sidene er det et tegn på at innholdet ikke er særlig bra. Det blir også under innholdsbiten at søkeord faller inn.

Hvordan optimalisere for et søkeord

Google sier selv at søkeord blir mindre og mindre viktig, ettersom Google blir bedre og bedre på å lese sammenhenger og forstå kontekst enn før. Men, det er likevel noen ting som kan være grei å ha i bakhodet når man skal optimalisere for et søkeord:

Ikke sikt for bredt:
Er det hensiktsmessig at alle 40 000 i måneden som søker Bergen havner på UiB sine sider? Sannsynligvis ikke.

Eller for smalt:
Selv om klikkfrekvensen er høyere på lengre søketermer er det dårlig bruk av ressurser å lage innhold som retter seg mot søketermer med 10 søk i måneden.

Unngå kannibalisme!
Finnes det allerede en sak basert på et søkeord? Optimaliser heller denne fremfor å lage en helt ny. Dersom to sider overlapper for mye konkurrerer de om plassen i Google.

Hvordan bruke søkeord når man publiserer: (Denne må heller ikke følges 100%, men kan brukes som en rettesnor)

 • 1 x tittel
 • 2–3 x i artikkelen
 • 1 x i bildenavnet
 • 1 x URL
 • Lenker i løpende tekst

Veldig enkle, men effektive ting du kan gjøre videre

Alle sider kan være en landingsside for nye besøkende, og man bør prøve å se siden og innholdet gjennom øynene til noen som aldri har vært inne på uib.no før. Derfor bør man også tenke gjennom følgende når man oppretter nye og redigerer sider:

 • Hvilken praktisk informasjon er viktig for de som skal lese dette? Dersom det f.eks er et arrangement, sørg for at all praktisk informasjon kommer frem tidlig og tydelig.
 • Hva er det sannsynlig at den besøkende vil lese mer om etter å ha besøkt denne siden? Tilrettelegg med lenking og relaterte saker for at man kan gå videre og lese mer om emnet.


Hold gammelt innhold ved like

Ha et aktivt forhold til eksisterende innhold, og sørg for at viktig informasjon oppdateres. Ofte kan en gammel side oppdateres i stedet for å lage en ny. Gå gjennom teksten og optimaliser, legg til nye lenker og bytt ut bilder.

Navngi bildefiler
Google leser tekst bedre enn bilder, så all tekst som kan bidra til å tydeliggjøre hva siden handler om bør benyttes. Dette inkluderer også filnavn på bilder som lastes opp. Før filen lastes opp i publiseringsløsningen, bør filnavnet endres til noe som relevant for siden/saken det publiseres på.

Bruk gode interne lenker
Gode interne lenker hjelper søkemotoren til å forstå hva lenken handler om, ha gjerne med viktige søkeord!

Eksempel på internlenking:
Klikk her for å lese mer – Dårlig
Her kan du lese mer om studieprogrammene i historie Dårlig
Her kan du lese mer om studieprogrammene i historie – Litt bedre
Her kan du lese mer om studieprogrammene i historie – Bra

Oppsummert

 • Forstå hvordan søkemotoren fungerer
 • Sett deg i leserens posisjon: Hva er interessant for dem? Hvilken informasjon trenger de?
 • Tenk på nøkkelord, men ikke bli for opphengt.
 • Gjør praktisk informasjon lett tilgjengelig – ikke la brukeren måtte lete etter viktig praktisk informasjon.
 • Bra for brukeren = bra for Google