Som ansatt ved UiB får du automatisk en personside på uib.no.
Siden får URL-en uib.no/personer/Dittfornavn.Dittetternavn. Denne kan du i stor grad redigere selv. Sannsynligvis vil siden være et av de øverste treffene om noen søker på ditt navn i eksempelvis Google. Derfor er det viktig at denne siden presenterer deg slik du ønsker. Bedre personsider er også med på å gjøre UiBs kjernevirksomhet mer synlig.

Eksempler på personsider

Logg inn for å redigere

 • Tre måter å logge inn for å redigere din personside:
  – gå til uib.no/personer/DittFornavn.DittEtternavn
  – søk opp ditt eget navn på uib.no eller i Google
  – Gå til https://w3.uib.no/nb/user og logg inn med ditt uib-brukernavn og passord
 • Bruk «Logg på», oppe i høyre hjørne. Velg så «rediger»-fanen
 • Du kan bytte mellom norsk og engelsk ved å trykke på «Norsk»/»Engelsk» (begge språkvarianter av siden må redigeres)
 • Informasjon om hvordan hvert felt fungerer ligger i hjelpeteksten under feltene.

NB! Du må være på UiB-nettverket for å få tilgang til å redigere personsiden. Er du utenfor UiB, må du bruke VPN-pålogging.

Minstekrav for en god personside

 • Sjekk at kontaktinfo er korrekt. Mesteparten av denne hentes direkte fra HR-portalen og må endres der. Finner du feil du ikke får endret selv, kontakt administrasjonen på enheten du tilhører.
 • Sjekk at tilhørighet er korrekt, både på avdeling og eventuelle forskergrupper.
 • Kort informasjon om arbeidsoppgaver/forskningsfelt, både på norsk og engelsk.

Navn

Du har mulighet til å redigere navnet som vises på siden din. Det som står i feltene «Fornavn (alle språk)» og/eller «Etternavn (alle språk)» er er det som vises på siden din. Står feltene tomme, vil navnet som ligger i personalsystemet vises. (Navnet som ligger i personalsystemet kan du se under fanen «Statistikk» – i feltene «Synkronisert fornavn (alle språk)» og «Synkronisert etternavn (alle språk)».

Bilde

Du kan laste opp eget profilbilde. Har du ikke lagt til et bilde, vises en standardillustrasjon (skyggeperson). Vi anbefaler alle å legge ut bilde av seg selv på personsiden. Bildet bør være i portrettformat (høydebilde), med lys bakgrunn og kun inneholde deg selv. Pass og på at det er stort nok og med god oppløsning.

Mer om stillingen

Dette er et fritekstfelt. Her kan du legge til utfyllende informasjon om stillingen din. Det er ikke mulig å overskrive eller fjerne selve stillingstittelen, men du kan legge til ytterligere informasjon ved å fylle ut «Mer om stillingen». For eksempel kan stillingstittelen «Professor» suppleres med «historie» og «Førstekonsulent» suppleres med «prosjektleder». Disse vil da vises som henholdsvis «Professor, historie» og «Førstekonsulent, prosjektleder». Feltet kan også brukes til å opplyse om at du er i permisjon e.l.

Kompetansefelt

Kompetansefelt skal være et verktøy for å finne ansatte som jobber innenfor samme arbeids/fagområde, det skal ikke brukes for å vise tilhørighet til grupper, prosjekter eller lignende. Dersom du ønsker å vise dette, kan du bruke «Hjemmeside»-feltet som ligger i fanen «Hjemmeside og CV» på redigeringssiden, eller i en av fanene.

Det kan være lurt å bli enige i forskergruppene og på institutt og fakultet om hvilke kompetanseord man skal bruke. De ordene som brukes vil bli søkbare på oversikten over ansatte. Hør gjerne også med din lokale webkontakt om de har noen rutiner på hva som må være med på siden.

Diverse faner (under arbeid)

 • Forskning / arbeid (fritekst)
 • Formidling (fritekst)
 • Undervisning (fritekst)
 • Publikasjoner (fritekst + CRIStin-data)*
 • Prosjekter
 • Valgfri fane
 • Sosiale medier
 • Besøksadresse
 • Hjemmeside og CV
 • RSS og dokumenter
 • Statisk informasjon