Som ansatt ved UiB får du automatisk en personside på www.uib.no

Siden får URL-en: uib.no/personer/Dittfornavn.Dittetternavn. Denne kan du i stor grad redigere selv.

Siden vil sannsynligvis være et av de øverste treffene om noen søker på ditt navn i eksempelvis Google. Derfor er det viktig at denne siden presenterer deg slik du ønsker.

Bedre personsider er med på å gjøre UiBs kjernevirksomhet mer synlig.

Eksempler på personsider »

Logg inn for å redigere

 • Tre måter å logge inn for å redigere din personside:
  1) Finn din personside på uib.no/personer/Fornavn.Etternavn, og bruk «Logg på»-knappen
  2) Søke opp ditt eget navn på uib.no eller i Google
  3) Gå til https://w3.uib.no/nb/user og logg inn med ditt uib-brukernavn og passord
 • Når du er kommet inn, kan du bytte mellom norsk og engelsk ved å trykke på «Norsk»/»Engelsk» (NB! Begge språkvarianter av siden må redigeres).
 • Informasjon om hvordan hvert felt fungerer ligger i hjelpetekst under feltene.

NB! Du må være på UiB-nettverket for å få tilgang til å redigere personsiden. Er du utenfor UiB, må du bruke VPN-pålogging.

Minstekrav for en god personside

 • Sjekk at kontaktinfo er korrekt. Mesteparten av denne hentes direkte fra HR-portalen og må endres der. Finner du feil du ikke får endret selv, kontakt administrasjonen på enheten du tilhører.
 • Sjekk at tilhørighet er korrekt, både på avdeling og eventuelle forskergrupper.
 • Kort informasjon om arbeidsoppgaver/forskningsfelt, både på norsk og engelsk.

Navn

 • Du har mulighet til å redigere navnet som vises på siden din.
 • Det som står i feltene «Fornavn (alle språk)» og/eller «Etternavn (alle språk)» er er det som vises på siden din.
 • Står feltene tomme, vil navnet som ligger i personalsystemet vises.
 • Navnet som ligger i personalsystemet kan du se under fanen «Statistikk» – i feltene «Synkronisert fornavn (alle språk)» og «Synkronisert etternavn (alle språk)».

Bilde

 • Du kan laste opp eget profilbilde.
 • Har du ikke lagt til et bilde, vises en standardillustrasjon (skyggeperson).
 • Vi anbefaler alle å legge ut bilde av seg selv på personsiden. Bildet bør være i portrettformat (høydebilde), med lys bakgrunn og kun inneholde deg selv. Pass og på at det er stort nok og med god oppløsning.

Mer om stillingen

 • Dette er et fritekstfelt.
 • Her kan du legge til utfyllende informasjon om stillingen din.
 • Det er ikke mulig å overskrive eller fjerne selve stillingstittelen, men du kan legge til ytterligere informasjon ved å fylle ut «Mer om stillingen». For eksempel kan stillingstittelen «Professor» suppleres med «historie» og «Førstekonsulent» suppleres med «prosjektleder». Disse vil da vises som henholdsvis «Professor, historie» og «Førstekonsulent, prosjektleder». Feltet kan også brukes til å opplyse om at du er i permisjon e.l.

Kompetansefelt

 • Kompetansefelt skal være et verktøy for å finne ansatte som jobber innenfor samme arbeids/fagområde, det skal ikke brukes for å vise tilhørighet til grupper, prosjekter eller lignende. Dersom du ønsker å vise dette, kan du bruke «Hjemmeside»-feltet som ligger i fanen «Hjemmeside og CV» på redigeringssiden, eller i en av fanene.
 • Det kan være lurt å bli enige i forskergruppene og på institutt og fakultet om hvilke kompetanseord man skal bruke.
 • De ordene som brukes vil bli søkbare på oversikten over ansatte.
 • Hør gjerne også med din lokale webkontakt om de har noen rutiner på hva som må være med på siden.

Tilknyttet innhold

 • Her kan du søke opp andre sider/områder/artikler på uib.no og legge dem til som tilknyttet innhold.
 • Du finner innhold ved å skrive inn navnet på siden/området/artikkelen og velge fra listen som dukker opp.
 • Tilknyttet innhold vises i bunnen av siden, med bilde, tittel og ingress.

Forskning/arbeid, publikasjoner, sosiale medier, adresse, hjemmeside, m.m.

Følgende felt vises kun om de har innhold (de vil da vises som klikkbare faner på personsiden).

 • Forskning / arbeid (fritekst)
 • Formidling (fritekst)
 • Undervisning (fritekst)
 • Publikasjoner (fritekst) + CRIStin-data (hentes automatisk fra CRIStin)*
 • Prosjekter (fritekst)
 • Valgfri fane (valgfri fanetittel +fritekst)

*CRIStin-settings
– Valg om å vise publikasjonslisten fra CRIStin før eller etter fritekstfeltet
– Sett maks antall publikasjoner du ønsker å vise
– Velg om publikasjoner fra CRIStin sorteres etter kategori + år, eller kun år


Sosiale medier

 • Sosiale medier må skrives inn slik: medienavn:brukernavn (Eksempel: twitter:uibrector_olsen)
 • Legges twitter til, vil både et twitterikon og en twitterstrøm vises på personsiden.
 • Se liste over nettverk som støttes »
  – academia (kun UiB-profiler)
  – dblp
  – facebook
  – flickr
  – github
  – gitlab
  – gitlabuib
  – googlescholar
  – instagram
  – linkedin
  – orcid
  – philpeople
  – researcherid
  – researchgate
  – scopus
  – snapchat
  – twitter
  – vimeo
  – youtube

Besøksadresse

 • Her kan du endre/overskrive besøksadressen som hentes fra systemet (organisasjonsenhetens adresse).
 • Romnummer
 • Mazemap-lenke. Legges det inn en lenke her, blir besøksadressen en lenke til visning av loakaliteten i Mazemap.

Hjemmeside og CV

 • Valgfri tekst (tittel) på lenken som vises
 • Egben CV lastes opp som en fil. Følgende format støttes: txt | pdf | doc | docx | odt | fodt (pdf, odt eller fodt anbafales). Lenketesten blir  «Vis CV»

RSS og dokumenter

 • RSS (Really Simple Syndication): En nyhetsstrøm som oppdaterer seg selv etter hvert som det kommer nye nyheter/poster/saker. De fem siste vises. Valgfri overskrift over listen.
 • Dokumenter: Mulighet for å laste opp egne dokumenter. Følgende format støttes: txt | pdf | doc | docx | odt | fodt (pdf, odt eller fodt anbafales).

Statisk informasjon

 • Statisk informasjon er personinformasjon hentet fra personalsystemet (HR-portalen). Dette er kun visning av personinfo, og kan ikke redigeres i w3.

  NB!
  Mobiltelefonnummer legges i HR-portalen. Valg om visning eller skjuling av mobiltelefonnummer på personsiden/UiBs nettsider velges også der.

Forskergrupper

Forskergruppetilhørighet kommer fr SEBRA. Se «Tilknytning til forskergruppe» i denne veiledningen.