Som ansatt ved UiB får du automatisk en personside på www.uib.no

 • Siden får URL-en: www.uib.no/personer/Dittfornavn.Dittetternavn
 • Du har i stor grad kontroll over innholdet på personsiden din.
 • Siden vil sannsynligvis være et av de øverste treffene om noen søker på ditt navn i eksempelvis Google. Derfor er det viktig at denne siden presenterer deg slik du selv ønsker.
 • Bedre personsider er med på å gjøre UiBs kjernevirksomhet mer synlig.

Eksempler på personsider »

Logg inn for å redigere

 • Tre måter å logge inn for å redigere din personside:
  1) Finn din personside på uib.no/personer/Fornavn.Etternavn, og bruk «Logg på»-knappen
  2) Søke opp ditt eget navn på uib.no eller i Google
  3) Gå til https://w3.uib.no/nb/user og logg inn med ditt uib-brukernavn og passord
 • Når du er kommet inn, kan du bytte mellom norsk og engelsk ved å trykke på «Norsk»/»Engelsk» (NB! Begge språkvarianter av siden må redigeres).
 • Informasjon om hvordan hvert felt fungerer ligger i hjelpetekst under feltene.

NB! Du må være på UiB-nettverket for å få tilgang til å redigere personsiden. Er du utenfor UiB, må du bruke VPN-pålogging.

Minstekrav for en god personside

 • Sjekk at kontaktinfo er korrekt. Mesteparten av denne hentes direkte fra HR-portalen og må endres der. Finner du feil du ikke får endret selv, kontakt administrasjonen på enheten du tilhører.
 • Sjekk at tilhørighet er korrekt, både på avdeling og eventuelle forskergrupper.
 • Kort informasjon om arbeidsoppgaver/forskningsfelt, både på norsk og engelsk.

Navn

 • Du har mulighet til å redigere navnet som vises på siden din.
 • Det som står i feltene «Fornavn (gjelder begge språkversjoner)» og/eller «Etternavn (gjelder begge språkversjoner)» er er det som vil vises på siden din.
 • Står feltene tomme, vil navnet som ligger i personalsystemet vises.
 • Navnet som ligger i personalsystemet kan du se under «Statistisk informasjon» – i feltene «Synkronisert fornavn (gjelder begge språkversjoner)» og «Synkronisert etternavn (gjelder begge språkversjoner)».

Bilde

 • Du kan laste opp ditt eget profilbilde.
 • Har du ikke lagt til et bilde, vises en standardillustrasjon (skyggeperson).
 • Vi anbefaler alle å legge ut et bilde av seg selv på personsiden. Bildet bør være i portrettformat (høydebilde), med lys bakgrunn og kun inneholde deg selv. Pass og på at det er stort nok og med god oppløsning.

Mer om stillingen

 • Dette er et fritekstfelt.
 • Her kan du f.eks. legge til utfyllende informasjon om stillingen din.
  Eksempler:
  ‘Professor, Leder for Forskergruppen i digital kultur’
  ‘Seniorkonsulent, Frontend-utvikler’
 • Det er ikke mulig å overskrive eller fjerne selve stillingstittelen.
 • Feltet kan også brukes til å opplyse om at du er i permisjon e.l.
  Eksempel: ‘Førstekonsulent, – Svangerskapspermisjon, tilbake mars 2020’

Kompetansefelt

 • Kompetansefelt skal være et verktøy for å finne ansatte som jobber innenfor samme arbeids/fagområde, det skal ikke brukes for å vise tilhørighet til grupper, prosjekter eller lignende. Dersom du ønsker å vise dette, kan du bruke «Hjemmeside»-feltet som ligger i fanen «Hjemmeside og CV» på redigeringssiden, eller i en av fanene.
 • Det kan være lurt å bli enige i forskergruppene og på institutt og fakultet om hvilke kompetanseord man skal bruke, og bruke disse bevisst.
 • Ordene som brukes vil bli søkbare på oversikten over ansatte.
 • Hør gjerne også med din lokale webkontakt om de har noen rutiner på hva som bør/må være med på siden.

Tilknyttet innhold

 • Her kan du søke opp andre sider/områder/artikler på uib.no og legge dem til som tilknyttet innhold.
 • Du finner innhold ved å skrive inn navnet på siden/området/artikkelen og velge fra listen som dukker opp.
 • Tilknyttet innhold vises i bunnen av siden, med bilde, tittel og ingress.

Faner (Forskning/arbeid, Formidling, Undervisning, publikasjoner, Prosjekter, Valgfri fane)

Følgende felt vises som faner på personsiden (om de har innhold):

 • Forskning/arbeid (Fritekst + ev. utvalgte publikasjoner fra Cristin*)
 • Formidling (Fritekst)
 • Undervisning (Fritekst)
 • Publikasjoner (Fritekst + Cristin-data som hentes automatisk fra Cristin*)
 • Prosjekter (Fritekst)
 • Valgfri fane (Fritekst, valgfri fanetittel)

Hvordan styre visningen av Cristin-data:

Fane: Forskning/Arbeidsfelt

Her kan du ha fritekst og/eller et utvalg vitenskapelige arbeid (utvalget gjøres i Cristin og blir automatisk hentet inn og vist):

1. Logg inn i Cristin: cristin.uib.no

2.
Velg «Forskere» > «Min forskerprofil»

3. Velg «Rediger profil» (ligger som en lenke over navnet ditt).

4.
Velg «Legg til vitenskapelig arbeid» bak «Vitenskapelige arbeider tilknyttet person».

5. Følg veiledning i Cristin, og legg til de vitenskapelige arbeider som du ønsker skal vises.

6.
Når du har lagt til arbeidene, vil de umiddelbart vises på personsiden. Arbeidene vises kronologisk, slik listen er definert i Cristin.


Fane: Publikasjoner

Under fanen «Publikasjoner» vises alltid en lenke direkte til dine registrerte arbeider i Cristin. Arbeidene er som standard sortert etter kategori/år, og hver kategori viser inntil 200 arbeider. Du kan selv endre sortering og antall publikasjoner. (Dersom du har lagt publikasjoner manuelt inn i denne fanen på de gamle personsidene, vil disse som standard vises under informasjonen fra Cristin.)

Dette er valgene du kan gjøre selv via redigeringsverktøyet på din personside:

1. Velg å vise det du eventuelt selv har skrevet inn i fritekstfeltet før eller etter informasjonen som hentes fra Cristin.

2. Velge antall vitenskapelige publikasjoner du viser (NB! Skriv inn «0» (null) for ikke å vise data fra Cristin.)

3. Velge å vise listen over vitenskapelige arbeider etter
a) kategori / år
b) kun kronologisk, uten kategorier.

Personsidene viser Cristin-data fra 5 hovedkategorier, inkludert alle underkategorier, hvis du har registret arbeid i disse kategoriene. Hovedkategorier (inkludert alle underkategorier):

 • Bøker (Bok)
 • Tidsskriftsartikler(Tidsskriftspublikasjon)
 • Rapport/Avhandling *
 • Bokkapitler (Del av bok/rapport)
 • Kunstnerisk produksjon

* For Rapport/Avhandling listes ikke underkategoriene «Mastergradsoppgave», «Hovedfagsoppgave», «Doktorgradsavhandling» og «Magisteravhandling» dersom du er registrert med rollen «veileder» i Cristin. I tillegg har personsiden lenke direkte til fullstendig publikasjonsoversikt i Cristin.


Sosiale medier

Sosiale medier

 • Sosiale medier må skrives inn slik: medienavn:brukernavn (Eksempel: twitter:uibrector_olsen)
 • Legges twitter til, vil både et twitterikon og en twitterstrøm vises på personsiden.
 • Se liste over nettverk som støttes »
  – academia (kun UiB-profiler)
  – dblp
  – facebook
  – flickr
  – github
  – gitlab
  – gitlabuib
  – googlescholar
  – instagram
  – linkedin
  – orcid
  – philpeople
  – researcherid
  – researchgate
  – scopus
  – snapchat
  – twitter
  – vimeo
  – youtube

Besøksadresse

 • Her kan du endre/overskrive besøksadressen som hentes fra systemet (organisasjonsenhetens adresse).
 • Romnummer
 • Mazemap-lenke. Legges det inn en lenke her, blir besøksadressen en lenke til visning av loakaliteten i Mazemap.

Hjemmeside og CV

 • Valgfri tekst (tittel) på lenken som vises
 • Egben CV lastes opp som en fil. Følgende format støttes: txt | pdf | doc | docx | odt | fodt (pdf, odt eller fodt anbafales). Lenketesten blir  «Vis CV»

RSS og dokumenter

 • RSS (Really Simple Syndication): En nyhetsstrøm som oppdaterer seg selv etter hvert som det kommer nye nyheter/poster/saker. De fem siste vises. Valgfri overskrift over listen.
 • Dokumenter: Mulighet for å laste opp egne dokumenter. Følgende format støttes: txt | pdf | doc | docx | odt | fodt (pdf, odt eller fodt anbafales).

Statisk informasjon

 • Statisk informasjon er personinformasjon hentet fra personalsystemene (HR-portalen eller SEBRA). Dette er kun visning av personinfo og kan ikke redigeres i w3.
 • Fasttelefonnummer ligger i telefonsentralen (administreres i SEBRA). Behov for endringer meldes til Brukerstøtte (Gruppe: IT-avd, kontaktsenter/sentralbord drift).
 • Mobiltelefonnummer kan du selv legge inn i HR-portalen, samt velge om det skal vise eller ikke på personsiden din. (NB! Det kan ta opptil to døgn før det vises på nett.)

Veiledning til privat kontaktinfo i HR-portalen »

Forskergrupper

Forskergruppetilhørighet kommer fra SEBRA. Se «Tilknytning til forskergruppe» i denne veiledningen.